Skjulte IT-kostnader: Dataproblemer for 33 milliarder

Skjulte IT-kostnader: Dataproblemer for 33 milliarder Nettverk som er nede, e-post som ikke fungerer, skrivere som ikke virker og programvare som henger. Vi har alle de samme problemene med data på jobben. Cap Gemini Ernst & Young har kartlagt de skjulte datakostnadene i Norge: 33,6 milliarder kroner. Det er fem milliarder kroner mer enn for bare ett år siden. I 1996 brukte hver nordmann 125 timer i året på egne og andres dataproblemer. I fjor var tallet 119 timer. Årets tall viser at hver nordmann i jobb har brukt i gjennomsnitt 136 timer på å hjelpe seg selv eller en kollega. For en tenkt virksomhet med 200 PC-brukere vil de skjulte datakostnadene beløpe seg til cirka 6,4 millioner kroner per år. For en tenkt virksomhet med 1.000 PC-brukere beløper de skjulte dataproblemene seg til 32 millioner kroner. - Vi hadde forventet forbedring med tanke på de store investeringene som er gjort i IT infrastruktur og oppgradering av systemer de siste årene. Hovedproblemet synes å være at de fleste bedrifter - når systemer og utstyr er oppgradert - ikke har kraft igjen til å forbedre driftsrutiner og forbedre brukerstøtten, sier Øivind Gladsø i Cap Gemini Ernst & Young. Ukjente kostnader - Svært få bedrifter kjenner omfanget av disse problemene. En kartlegging av de skjulte datakostnadene burde være obligatorisk for alle bedrifter. Tallene indikerer også at det kan være god forretning for mange bedrifter å investere i bedre driftsrutiner og brukerstøtte i den interne IT avdelingen. Alternativet er å basere seg på en spesialisert leverandør av IT tjenester med fokus på høy systemtilgjengelighet og en kunnskapsrik brukerstøttefunksjon, sier Gladsø. Nye tiltak er nødvendig -De skjulte IT-kostnadene har i mange år ligget på et konstant høyt nivå. Derfor synes det som om det er nødvendig med andre tiltak enn kjøp av nye maskiner og nye versjoner av programvare, sier Øivind Gladsø i Cap Gemini Ernst & Young. Det ble totalt intervjuet 800 personer fra de fire største byene i Norge (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger). Norsk Statistikk regner med 2,27 millioner sysselsatte personer i Norge, og at av disse bruker 46 prosent PC i sitt daglige arbeide. For ytterligere informasjon, kontakt Øivind Gladsø, Cap Gemini Ernst & Young i Norge på telefon 908 24 192. Denne pressemeldingen ligger også på http://www.newsonline.no/cgey. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/27/20031027BIT00800/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker