Stor usikkerhet i Sverige om mobile tjenester for B2B-markedet

Fersk undersøkelse fra Cap Gemini Ernst & Young: Stor usikkerhet i Sverige om mobile tjenester for B2B-markedet Halvparten av de store svenske selskapene har avsatt et budsjett til mobile forretningsløsninger, men bare et fåtall har en strategi for hvordan de skal bruke pengene. Det viser undersøkelsen «Mobile eBusiness B2B Survey 2000/2001», utarbeidet av Cap Gemini Ernst & Young. Undersøkelsen er basert på informasjon fra 90 svenske bedrifter med mer enn 500 ansatte innen bransjene bank/finans, telekom, energi, reise/transport, detaljhandel og produksjon. Mer enn halvparten av virksomhetene i undersøkelsen har i dag et budsjett for mobile tjenester. Det overraskende er at bare 49 prosent av disse foretakene har regnet på hvor stor avkastning en investering kunne gitt. -- Når nye teknikker introduseres på markedet råder det alltid usikkerhet før foretaket ser den virkelig forretningsmuligheten ved tjenesten. Alle vet at de må gjøre noe, men vet ikke alltid hva, sier Eva Gidløf, administrerende direktør for Cap Gemini Ernst & Young i Sverige. Undersøkelsen viser signifikante forskjeller i modningsgrad for mobile løsninger innen forskjellige bransjer. Telekombransjen har sammen med bank og finans kommet lengst når det gjelder bruken av mobile løsninger. Detaljhandelen henger etter. Tekstmeldinger (SMS) er i dag den vanligste mobile tjenesten for alle bransjer, bortsett fra bank og finans, der telematikk-applikasjoner er mest vanlig. 20 prosent av selskapene har i dag en mobil portal for sine kunder eller medarbeidere. Den mest populære løsningen på kort sikt er det trådløse kontoret. Blant de selskapene som har gjennomført et business case for mobile løsninger synes hele 88 prosent at informasjonsspredningen til en aktiv arbeidsmasse er et viktig satsningsområde. Rapporten kan leses i sin helhet på www.se.cgey.com Denne pressemeldingen ligger også på www.newsonline.no/cgey ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00490/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker