Kvinneandel fra null til 33 prosent: - Kvinneprogram har styrket våre kundeforhold

OSLO, 14. februar 2005: I 2002 etablerte Capgemini som det første konsulentselskapet et omfattende utviklingsprogram for kvinner. Målsetningen var å dyrke frem flere kvinner til toppledelsen. Effekten av programmet har vært større enn ventet, og nærmest samtlige av deltakerne sitter nå i lederstillinger i konsulentselskapet.

I 2002 var ingen kvinner representert i ledelsen i Capgemini og det var daværende CEO, Walter Qvam, som tok initiativ til kvinneprogrammet. I dag har ledergruppen i Capgemini en kvinneandel på 33 prosent. – Nå har hele organisasjonen begynt å nærme seg markedet på en ny måte som et direkte resultat av kvinneprogrammet. Å lytte til markedets behov og samarbeide tett og godt med kundene er nå de viktigste styringsprinsippene i vårt arbeid, sier markeds- og informasjonsansvarlig Marie Fossum i Capgemini. Deltakerne i kvinneprogrammet besto av 13 kvinner og programmet varte i et år. Hver enkelt deltaker fikk tildelt en egen mentor som var menn i lederstillinger på høyt nivå. Hensikten med programmet var todelt. Capgemini ønsket å oppnå varige kvantitative endringer i den totale sammensetningen av kvinnelige og mannlige ledere, samt at programmet skulle sørge for varige forretningsmessige og kulturelle endringer. Capgemini introduserte i fjor ”Collaborative Business Experience”, en samarbeidsform mellom kundene og selskapet. I forkant gjennomførte Capgemini en undersøkelse om kundenes oppfatning av konsulenttjenester. Undersøkelsen viste at kundene etterlyste større variasjon, samspill og dynamikk i dialogen. - Dette jobber vi aktivt med ved å i større grad bruke både kvinners og menns kompetanse i produktutvikling, salg, leveranser og kunderelasjoner. Vi har fått et større repertoar å høste av, og vi er på god vei til å lykkes, forklarer Marie Fossum. Anne Grethe Solberg er forsker og organisasjonssosiolog og ledet kvinneprogrammet. Hun skriver i disse dager en doktoravhandling om hvordan organisasjoner kan bruke kjønn til å skape innovasjon. - Vi var ute etter å skape gode, kvinnelige ledere som kompletterer og utfordrer den mannlige organisasjons- og ledelseskulturen. Programmet bygget på kvinnelige egenskaper og forutsetninger, som blant annet skaper bedre og mer helhetlige team. Det har gitt en utrolig effekt, sier Solberg. For ytterligere informasjon:Marie Fossum Markeds- og kommunikasjonsansvarlig Tlf: 48 12 97 64 Om Capgemini: Capgemini er en internasjonalt ledende leverandør av tjenester innen Consulting, Technology og Outsourcing. Vi har en unik måte å jobbe sammen med våre kunder på, som kalles the Collaborative Business Experience. Gjennom en forpliktelse for felles suksess og aktiv bruk av vårt globale nettverk, ledende teknologipartnere, metodikk og verktøy, hjelper vi våre kunder til å oppnå bedre og vedvarende forretningsresultater. Capgemini har 60.000 ansatte over hele verden og omsatte for 5,754 milliarder Euro i 2003. Ytterligere informasjon og kontaktadresser er tilgjengelig på no.capgemini.com

Om oss

Capgemini er en verdensledende leverandør av consulting, teknologi og outsourcing tjenester. Vi hjelper våre kunder å endre sine virksomheter og realisere sitt potensial gjennom teknologi. Capgemini gir kundene innsikt og muligheter til å øke sin frihet til å oppnå enestående resultater ved hjelp av en unik arbeidsmetode – the Collaborative Business Experience® – og vår globale leveransemodell Rightshore®, som tilbyr de rette ressursene på rett sted og til en konkurransedyktig pris. Capgemini er representert i 36 land, har mer enn 86.000 ansatte globalt og omsatte for 8,7 milliarder Euro i 2007. I Norge har Capgemini kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim, med totalt ca 700 ansatte. Dersom du ønsker informasjon om Capgeminis servicetilbud og bransjeerfaring, eller ønsker å intervjue en av våre eksperter vennligst ta kontakt med vår media- og pressekontakt: Gunilla ResareTelefon: (+47) 45 00 25 42 E-post: gunilla.resare@capgemini.com