Statoil inngår avtale med Capgemini

Statoil har inngått en avtale med konsulentselskapet Capgemini om forvaltning og utvikling av applikasjoner innenfor Statoils resultatenhet Oljehandel & Forsyning. Konsulentselskapene Bouvet AS og Itema AS er med som sentrale underleverandører.

Mange av Statoils egenutviklede applikasjoner innen området er modne for fornyelse og er basert på utgående teknologi. Derfor skal Capgemini nå bidra sentralt i utviklingen av nye IT-løsninger slik at Statoil kan betjene markedet optimalt og styrke konkurransekraften knyttet til handel og skipning av olje og gass. - Capgemini ble valgt som hovedleverandør bl.a. på grunn av kompetanse og metodeverk innen forvaltning og utvikling av løsninger, uttaler Bjørn Jone Jacobsen i Statoil. Avtalen innebærer at Capgemini tar totalansvaret for dagens systemer resten av levetiden, som er estimert til fire-fem år. Parallelt med forvaltningsoppgavene skal Statoil med Capgemini som hovedleverandør utvikle nye løsninger som vil bidra til en ytterligere styrking av omfattende og viktige forretningsprosesser. Løsningene skal også utvikles slik at de tilfredsstiller nye offentlige krav til rapportering. - Capgemini har jobbet i tett samarbeid med Statoil i mange år. Dette har gitt selskapene en omfattende forretningsforståelse knyttet til Statoils virksomhet, samt bidratt til at Capgemini har blitt en god støttespiller for Statoil. Å lytte til markedets behov og samarbeide nært og godt med kundene, er de viktigste styringsprinsippene i Capgeminis arbeid. Vi tror en av hovedårsakene til at Statoil valgte oss også denne gangen kan relateres direkte til dette, sier markeds- og kommunikasjonssjef Marie Fossum i Capgemini. Leveransene vil i all hovedsak foregå i Stavanger og Trondheim, og pr. februar er foreløpig 28 konsulenter allokert til aktiviteter innen området. For å styrke den samlede forretnings- og teknologikompetansen som er nødvendig for å løse oppgaveomfanget, har Capgemini inngått en underleverandøravtale med Bouvet AS som i sin tur har avtale med Itema AS. Oljehandel & Forsyning er ansvarlig for salget av Statoils oljeproduksjon, i tillegg til all logistikk i forbindelse med leveranse og skipning av produktene. For ytterligere informasjon: Markeds- og kommunikasjonssjef MarieFossum E-mail: marie.fossum@capgemini.com Mobil: 48 12 97 64 Om Capgemini: Capgemini er en internasjonalt ledende leverandør av tjenester innen Consulting, Technology og Outsourcing. Vi har en unik måte å jobbe sammen med våre kunder på, som kalles the Collaborative Business Experience. Gjennom en forpliktelse for felles suksess og aktiv bruk av vårt globale nettverk, ledende teknologipartnere, metodikk og verktøy, hjelper vi våre kunder til å oppnå bedre og vedvarende forretningsresultater. Capgemini har 60.000 ansatte over hele verden og omsatte for 5,754 milliarder Euro i 2003. Ytterligere informasjon og kontaktadresser er tilgjengelig på no.capgemini.com

Om oss

Capgemini er en verdensledende leverandør av consulting, teknologi og outsourcing tjenester. Vi hjelper våre kunder å endre sine virksomheter og realisere sitt potensial gjennom teknologi. Capgemini gir kundene innsikt og muligheter til å øke sin frihet til å oppnå enestående resultater ved hjelp av en unik arbeidsmetode – the Collaborative Business Experience® – og vår globale leveransemodell Rightshore®, som tilbyr de rette ressursene på rett sted og til en konkurransedyktig pris. Capgemini er representert i 36 land, har mer enn 86.000 ansatte globalt og omsatte for 8,7 milliarder Euro i 2007. I Norge har Capgemini kontorer i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Stavanger og Trondheim, med totalt ca 700 ansatte. Dersom du ønsker informasjon om Capgeminis servicetilbud og bransjeerfaring, eller ønsker å intervjue en av våre eksperter vennligst ta kontakt med vår media- og pressekontakt: Gunilla ResareTelefon: (+47) 45 00 25 42 E-post: gunilla.resare@capgemini.com