CapMan Infra investerer i Nydalen Energi, leverandør av miljøvennlig fjernvarme og fjernkjøling i Nydalen, Oslo.

Pressemelding, CapMan Infra
5. februar 2020, 09.15 CET

CapMan Infra investerer i Nydalen Energi, leverandør av miljøvennlig fjernvarme og fjernkjøling i Nydalen, Oslo.

Capman Infra har inngått avtale med Avantor AS (“Avantor”) om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Nydalen Energi AS (“Nydalen Energi“). Selskapet har konsesjon for fjernvarme i det voksende Nydalen-området med en svært miljøvennlig profil gjennom grønn produksjon av varme og kjøling. Oppkjøpet markerer fondet CapMan Nordic Infrastructure I sin første rene energiinvestering.      

Fjernvarme er en raskt voksende næring i Norge, støttet av myndighetenes ambisiøse satsning på området. Nydalen Energi og Avantor har vært ledende i utviklingen av bærekraftige løsninger for levering av varme og kjøling i Oslo. Selskapets konsesjonsområde er lokalisert i Nydalen, hvor Avantor gjennom de siste 25 årene har utviklet mer enn 600 000m2 eiendom. Dette har gjort området til et attraktivt område å bo, jobbe og studere. I dag er Nydalen en voksende bydel med omtrent 25 000 arbeidsplasser, 10 000 studenter og 3 500 innbyggere. Nydalen Energi er eneste tilbyder av fjernvarme og fjernkjøling i området, og har en grønn produksjonsprofil med ca. 90 % av varme og 100 % av kjøling produsert fra fornybare energikilder som termisk energi, biodrivstoff og vannkraft.

“Norge har en sterk og attraktiv regulering som tilrettelegger for bruk av fjernvarme. Vi deler denne visjonen og tror at miljøvennlig fjernvarme og fjernkjøling kan spille en viktig rolle for å redusere C0­2-avtrykk fra bygninger, og med det promotere et grønnere samfunn. Vi ser at økende etterspørsel etter fjernvarme i Norge er drevet av stor pågang fra huseiere, leietakere og myndighetene, og vi mener at Nydalen Energi er en attraktiv plattform for å entre det norske markedet. Vi tror selskapets eksisterende og fremtidige kunder vil kunne nyttiggjøre seg av CapMan Infras videreutvikling av den kostnadseffektive og pålitelige infrastrukturen for varme og kjøling i området,» sier Ville Poukka, Managing Partner i CapMan Infra.

“Parallellt med vår eiendomsutvikling i Nydalen, har Avantor i nærmere 20 år utviklet Nydalen Energi som en tilbyder av fjernvarme og fjernkjøling i området. Vi er stolte av hva vi har oppnådd med Nydalen Energi og vi ser frem til å fortsette som kunde av selskapet, og fokusere videre på utvikling av eiendom i området,» sier Øystein Thorup, CEO i Avantor AS.

CapMan Infras investeringsfokus er «core» og «core+» infrastrukturinvesteringer innen energi, transport og telekommunikasjon i Norden.

SEB Corporate Finance var finansiell rådgiver og Simonsen Vogt Wiig var juridisk rådgiver for CapMan Infra i transaksjonen. EY Corporate Finance og Thommessen representerte Avantor som henholdsvis finansiell og juridisk rådgiver i forbindelse med transaksjonen.

Transaksjonen forventes gjennomført innen slutten av februar 2020 med forbehold om godkjennelse fra myndighetene.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Pekko Haaksluoto, Senior Investment Manager, CapMan Infra, tel: +358 40 584 6031

Øystein Thorup, CEO, Avantor AS, tel: +47 958 43 834

Om CapMan
CapMan er en ledende nordisk investeringsekspert med en aktiv tilnærming til verdiskaping. Vi tilbyr et bredt utvalg investeringsprodukter og tjenester. Som en pioner innen private equity i Norden har vi utviklet flere hundre selskaper og eiendommer og skapt betydelige verdier gjennom de siste 30 årene. Med over 3 milliarder Euro i forvaltet kapital er målsettingen å gi attraktiv avkastning og innovative løsninger til investorer. Vi har bred tilstedeværelse i det unoterte markedet gjennom våre lokale og spesialiserte team. Våre investeringsstrategier dekker private equity, eiendom og infrastruktur. Vi er også en voksende tilbyder av innkjøpstjenester, konsulenttjenester ved fundraising, og analyse, rapportering og formueforvaltning. Samlet sett sysselsetter CapMan 140 personer i Helsinki, Stockholm. København, London og Luxembourg.

www.capman.com

 

Om Avantor

Avantor er en ledende eiendomsutvikler som i dag eier ca. 250 000m2 næringseiendom, hvorav det meste er lokalisert i Nydalen, Oslo, men også i Kristiansand og Tønsberg. Siden tidlig 1990-tallet har Avantor hatt en sentral rolle i transformasjonen av Nydalen fra et industriområde til et attraktivt område for bedrifter, husstander og studenter, og har gjennom perioden utviklet mer enn 600 000m2  i området. Avantors fokus på bærekraft har vært en viktig del i utviklingen av Nydalen. Med dette i tankene ble Nydalen Energi etablert i 2002 for å levere grønn varme og kjøling til den voksende bydelen. Avantor sitt hovedkontor er i Nydalen med ca. 40 ansatte.

www.avantor.no  

Abonner

Multimedia

Multimedia