Caverion Norge avd. Askim kåret til årets lærebedrift

Report this content

Caverion Norge, mandag 8. mai 2017

Caverion Norge avd. Askim kåret til årets lærebedrift 

Juryen var enig. Caverion avd. Askim har ikke bare høy andel av lærlinger, men også svært god kvalitet på lærlingene de utdanner. Nå kan avdelingen smykke seg med tittelen "Årets lærebedrift" i Østfold.

- Dette er moro, og man bli jo litt stolt. Her i Caverion tar vi lærlinger på alvor. Det er tross alt utdanningen til unge mennesker vi snakker om, sier avdelingsleder Ole Martin Nielsen ved Caverion Norge avd. Askim.

Leder av fylkeskommunens opplæringskomite Elin Tvete, forteller at de med prisen ønsker vi å fremheve de bedriftene som gjør en god innsats innen fagopplæring.

- Bedriftene er svært viktige i utdanningen av lærlingene, og vi ønsker flere gode lærebedrifter, sier Tvete.

Danket ut 19 kandidater

Hele 19 kandidater ble vurdert av en jury bestående av medlemmer fra Yrkesopplæringsnemnda. Det var mange gode kandidater, men Caverion i Askim skilte seg ut.
 
Caverion avd. Askim har en lang historikk med inntak av lærlinger og er blant de bedriftene som har høyest andel lærlinger i forhold til antall ansatte.

Ledelsen har lagt stor vekt på at lærlinger er en viktig ressurs for bedriften, og har rekruttert flere av sine nåværende medarbeidere blant disse.

Deler av juryens begrunnelse

"Caverion Askim skiller seg ut ved at de ikke bare har en høy andel av lærlinger, men som det forekommer i forslaget så utmerket selskapet seg når det gjelder kvaliteten på lærlingene de utdanner. Deres lærlinger har som regel alltid BESTÅTT MEGET GODT og ingen av lærlingene i Caverion avd. Askim stryker. De har vært lærebedrift med et høyt antall lærlinger i en årrekke og har et god partssamarbeid om dette mellom tillitsvalgte og ledelsen. "


Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, skoler, offentlige lokaler, industrianlegg og infrastruktur. Caverion ønsker å bli en ledende europeisk leverandør av avanserte og bærekraftige livssyklusløsninger. Vår styrke er bred kompetanse og omfattende tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg. Selskapet har en omsetning i overkant av 3,3 milliarder kroner og 2700 ansatte i Norge. Caverion-konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 23 milliarder kroner og nærmere 17.000 ansatte i 12 land i Europa. www.caverion.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker