Caverion signerte Nasjonalmuseet-kontrakt verdt 360 mill

Pressemelding, Caverion Norge, 16. desember 2016

Caverion signerte Nasjonalmuseet-kontrakt verdt 360 mill

Den 15. desember signerte byggherredirektør i Statsbygg, Synnøve Lyssand Sandberg, kontrakt med Caverion for elektro, rør og ventilasjon på nye Nasjonalmuseet verdt 360 millioner kroner.

Roar Andersen, Direktør for Forretningsutvikling i Caverion Norge ser frem til oppstart i 2017.

- Vi har lang erfaring med komplekse prosjekter, og vi ser frem til å vise frem vår tverrfaglige kompetanse. Vi har et eget kompetansesenter for store prosjekter hvor vi har ferdige prosesser og maler vi bruker, som sikrer best mulig resultat i henhold til målsetningen, forteller Andersen.

AF Gruppen er tildelt kontrakten for innvendige bygningsmessige arbeider og Caverion for tekniske arbeider innenfor fagene rør, elkraft og ventilasjon.

– Disse kontraktene er en betydelig milepæl for det nye Nasjonalmuseet. Etter jul vil produksjonen øke ytterligere og i løpet av 2017 vil råbygget nå sin fulle høyde, forteller Sandberg.

– AF Gruppen og Caverion har vunnet seks av de største kontraktene. Det betyr at vi vil få en byggeplass med to store entreprenører. Dette gir oss en mulighet til tettere samhandling, effektivisering av prosesser og bedre kommunikasjon, sier prosjektdirektør for nytt nasjonalmuseum Steinar Støre, og fortsetter:

– Målet er å ferdigstille bygget som planlagt i 2019. For å få det til, vil det i løpet av 2018 være opp mot tusen mann som arbeider med det nye Nasjonalmuseet.

Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

Illustrasjon: MIR Kommunikasjon, Arkikekter Kleihues + Schuwerk

Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg og infrastruktur. Caverion ønsker å bli en ledende europeisk leverandør av avanserte og bærekraftige livssyklusløsninger. Vår styrke er bred kompetanse og omfattende tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg. Selskapet har en omsetning i underkant av 4 milliarder kroner og 3000 ansatte i Norge. Caverion-konsernet hadde i 2015 en omsetning på ca. 23 milliarder kroner og nærmere 17.000 ansatte i 12 land i Europa. www.caverion.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker