Caverion slutter seg til Science Based Targets-initiativet

Report this content

Caverion har sluttet seg til Science Based Targets-initiativet. Dette er et partnerskap bl.a. av Global Compact og WWF, og har som mål å mobilisere privat sektor til å begrense global oppvarming til 1,5 grader. 

Over 1 000 selskaper fra 60 land har så langt sluttet seg til SBTi. Mens globale utslipp fra energi- og industrisektorene økte med 3,4 prosent 2015-2019 sank SBTi-selskapenes utslipp i samme periode med 25 prosent.
– Bærekraft er et av de strategiske kjernetemaene til Caverion. Vi jobber side om side med våre kunder og leverandører for å utvikle smarte og bærekraftige løsninger for bygg, industri og infrastruktur, sier Jacob Gøtzsche, konsernsjef i Caverion Corporation.
– Ved å bli med i SBTi har vi som mål å redusere vårt eget karbonfotavtrykk i tråd med klimavitenskap. Vi vil oppnå dette ved å planlegge og implementere konkrete handlinger for hele verdikjeden vår, inkludert materialvalg og bilparken vår, sier Gøtzsche.
Ved å bli med i SBTi vil Caverions miljømessige bærekraftsmål i fremtiden bli validert mot vitenskapsbaserte kriterier. Caverion har allerede satt et mål om å skape bærekraftig innvirkning gjennom sine løsninger, med et positivt karbonhåndavtrykk som er 10 ganger større enn selskapets karbonavtrykk (scope 1-2) innen 2030. Allerede i 2021 var Caverions positive håndavtrykk dobbelt så stort som selskapets fotavtrykk.
Vitenskapsbaserte mål gir en klart definert vei for bedrifter til å redusere utslipp av klimagasser, bidrar til å forhindre de verste konsekvensene av klimaendringer og støtter fremtidssikker forretningsvekst. 
Caverion Norge lanserte i høst en bærekraftsrapport med flere konkrete klima- og miljømål. 
– Vi jobber parallelt med å utvikle og tilby klima- og miljøeffektive tjenester og redusere eget klimafotavtrykk. Dette er det både mye fornuft og god økonomi i – for kundene våre og oss selv, sier adm.dir. Knut Gaaserud i Caverion Norge.
– Science Based Targets er en ytterligere konkretisering og forpliktelse til dette arbeidet på vei mot en mer bærekraftig byggenæring. Jeg er stolt av å jobbe i et selskap som har en offensiv holdning til dette og er utålmodig etter å se en raskere grønn omstilling i vår bransje, sier Gaaserud.


Les mer om Caverions bærekraftsarbeid her: https://www.caverion.no/baerekraft/
Les mer om SBTi: https://sciencebasedtargets.org/

For more information, please contact:  
Juha Mennander,  tel. +467 065 21203, juha.mennander@caverion.com 

Caverion er et internasjonalt konsern med 14 000 medarbeidere og hovedkontor i Finland, hvorav 2 300 medarbeidere fordelt på 45 avdelingskontorer i Norge. Caverion er fageksperter innenfor alle tekniske fag og bygger nytt, rehabiliterer, utfører serviceoppdrag og drifter bygg, industri og infrastruktur.

Abonner

Multimedia

Multimedia