Få frykter robotisering

- 8 av 10 tror ikke at digitalisering og robotisering skal lede til at de mister arbeidsplassen

Kunstig intelligens, digitalisering og roboter som kan hjelpe eller erstatte menneskelig arbeid er et aktuelt tema. Men frykten for robotisering er lav blant nordmenn. Bare en av ti tror de vil miste jobben på grunn av digitalisering, roboter og eller ny teknologi. Åtte av ti tror ikke dette vil true deres stilling.

Centric har intervjuet mer enn 1000 nordmenn i arbeid, og spurt om risikoen for at digitalisering, roboter og ny teknologi kan true deres arbeidsplass. Hele 79,2 prosent sier at de ikke tror at digitalisering, roboter og nye teknologi kan føre til at de mister jobbene sine. Bare 11,9 prosent av de spurte mener det motsatte. De resterende 9 prosent vet ikke.

- Frykten for robotisering er mindre enn vi trodde, sier Klas Bonde, administrerende direktør i IT-selskapet, Centric IT Professionals. Vi trodde flere bekymret for å miste jobbene sine på grunn av aktualiteten og fokuset på hva kunstig intelligens og digitalisering kan gjøre for bedrifter i dag. Jeg tror imidlertid at mange ser digitalisering og AI som et verktøy for å utvikle tjenester som allerede håndteres av maskiner, slik som bank og andre elektroniske tjenester.

Tallene varierer avhengig av alder. Yngre mennesker er mer bekymret for hva teknologi kan bety for arbeid enn eldre mennesker. I Centrics undersøkelse sier 19,4 prosent av de som ble intervjuet i gruppen 18-29 år at det er mulig at digitalisering, roboter og nye teknologi vil føre dem til at de mister jobbene sine. Dette er tre ganger så mye som respondenter i aldersgruppene 45 til 64, hvor bare 6,9 ​​prosent sier det samme.

Tallene varierer avhengig av om respondentene er ansatt i privat eller offentlig sektor. 17,0 prosent av de spurte i privat sektor mener at det er mulig at digitalisering, roboter og nye teknologi vil kunne føre til at de mister jobbene sine. I offentlig sektor er tallet bare 5,9 prosent.

- I offentlig sektor er det yrker som leger, lærere, sykepleiere og andre som, i hvert fall på kort sikt virker veldig vanskelig å erstatte med en maskin eller robot, sier Klas Bonde, administrerende direktør i IT-selskapet Centric Professionals. Jeg kan tenke meg at det er en av grunnene til at det er en klar forskjell mellom de to sektorene.

Undersøkelsen ble gjennomført mars 2016 på vegne av Centric. 1027 nordmenn deltok i undersøkelsen med automatiske telefonintervjuer. Få hele undersøkelsen ved å kontakte:  johan.nybom@inmema.com
 

For mer informasjon kontakt:
Klas Bonde, Adm. Dir
Centric IT Professionals
Tel: +46 10 219 05 00 / +46 709 11 64 14
E-post: klas.bonde@centric.eu

Johan Nybom
Inmema PR
Tel: +46 8 96 05 95 / +46 73 660 81 75
E-post: johan.nybom@inmema.com


Om Centric
Centric er et IT selskap med 5000 ansatte i Nederland, Belgia, Frankrike, Norge, Romania, Sveits, Sverige og Tyskland.
I Norge tilbyr selskapet rekrutterings og bemanningstjenester innen IT, Økonomi og helse. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Hamar og Drammen.
Se:
www.centric.eu

Tags:

Multimedia

Multimedia

Sitater

Vi trodde flere bekymret for å miste jobbene sine på grunn av aktualiteten og fokuset på hva kunstig intelligens og digitalisering kan gjøre for bedrifter i dag. Jeg tror imidlertid at mange ser digitalisering og AI som et verktøy for å utvikle tjenester som allerede håndteres av maskiner, slik som bank og andre elektroniske tjenester.
Klas Bonde, administrerende direktør i IT-selskapet, Centric IT Professionals