Så ofte bytter vi nordmenn passord

– En av fire nordmenn bytter sjelden eller aldri passord på sin pc

Mens mange har gode rutiner, er det flere nordmenn som sjelden eller aldri bytter passord på sin PC. Når IT-selskapet Centric intervjuet drøyt 1000 personer om sine rutiner, kommer det frem at hver fjerde nordmann (27,5%) bytter passord på sin PC maks en gang i året eller sjeldnere. Ca 10 % oppgir at de aldri bytter passord. Dette er en stor sikkerhetsrisiko og gjør jobben lett for de som ønsker tilgang på innholdet i PC eller serveren PC er koblet opp mot. 

Centric har intervjuet drøyt 1000 nordmenn som er i arbeid og stilt spørsmål om deres rutiner når det gjelder bytting av passord. Svaret er urovekkende da det viser seg at en stor del av befolkningen sjelden eller aldri bytter sitt passord. Hver fjerde nordmann sier de bytter sitt passord maks en gang i året, mens ca 10 % sier de aldri bytter passord. Dårligst ut kommer Nord-Norge. 36 prosent av de intervjuede bosatt i Nord-Norge sier at de bytter passord maks en gang i halvåret. Sammenlignet med Østlandet sier 21.1 prosent det samme. 17.1 prosent av nordmenn bosatt i Nord-Norge sier at de aldri bytter passord, sammenlignet med 7.6 % av de som er bosatt i Oslo.

- Å ikke bytte passord på PC’en er et stort problem, sier Klas Bonde, Administrerende Direktør i Centric IT Professionals i Norge. Kommer ditt passord på avveie risikerer du ikke bare at din egen informasjon kommer i feil hender, men også informasjon fra selskapet du jobber for. Alle bør bytte passord en gang i kvartalet, og minst en gang i halvåret.

Bevissthet rundt bytte av passord er også i stor grad styrt av alder. I aldersgruppen 30-44 år er det bare 22,4 prosent som bytter passord en gang per år eller sjeldnere. I denne aldersgruppen bytter 68,9 prosent passord en gang i kvartalet eller oftere. Mens i aldersgruppen 18-29 år sier halvparten av de spurte at de bytter passord en gang i året eller sjeldnere. 26,3% i denne aldersgruppen sier de aldri bytter passord.

- Jeg vil ikke påstå at den unge aldersgruppen er en sikkerhetsrisiko, men undersøkelsen vår viser at de mellom 18 og 29 år tar størst risiko. Et tips som kan komme godt med, er å velge ord som er stavet baklengs kombinert med tall eller bruke historiske personlige data kombinert med både tall og bokstaver. Å blande år og navn på kjendiser kan også være et godt tips.

Undersøkelsen gjennomføres i Mars 2016 på oppdrag fra Centric. 1027 nordmenn deltok i undersøkelsen med automatiske telefonintervjuer. For å få tilgang til hele datamaterialet ta kontakt med johan.nybom@inmema.com


For mer informasjon
Klas Bonde, Adm. dir
Centric IT Professionals
Tel: 010-219 05 00 / 0709-11 64 14
E-post: klas.bonde@centric.eu

Johan Nybom
Inmema PR
Tel: 08-96 05 95 / 073-660 81 75
E-post: johan.nybom@inmema.com

Om Centric
Centric er et IT selskap med 5000 ansatte i Nederland, Belgia, Frankrike, Norge, Romania, Sveits, Sverige og Tyskland. I Norge tilbyr selskapet rekrutterings og bemanningstjenester innen IT, Økonomi og helse. Vi har kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Hamar og Drammen.
Se:
www.centric.eu

Tags:

Multimedia

Multimedia

Sitater

- Jeg vil ikke påstå at den unge aldersgruppen er en sikkerhetsrisiko, men undersøkelsen vår viser at de mellom 18 og 29 år tar størst risiko. Et tips som kan komme godt med hva gjelder passord er å velge ord som er stavet baklengs kombinert med tall eller bruke historiske personlige data kombinert med både tall og bokstaver. Å blande år og navn på kjendiser kan også være et godt tips.
Klas Bonde, Administrerende Direktør i Centric IT Professionals i Norge