En undersøkelse fra USA viser at flere og flere journalister benytter seg av sosiale medier som kilder

Undersøkelsen viser at 89% benytter blogger, 65% benytter sosiale nettverk og 52% benytter microblogger som Twitter – påliteligheten er et omstridt spørsmål.

LONDON , 20 januar, 2010 – En amerikansk undersøkelse utført av Cision og George Washington Universitetets strategiske PR- program, konstanterer at en overveldende majoritet av reportere benytter seg av sosiale medier som kilder når de gjør research for sine nyheter. Blant de forespurte journalistene sa 89 % at de benytter seg av blogger, 65% benytter sosiale medier som Facebook og LinkedIn, og 52 % av microblogger. Undersøkelsen viser også at 61% benytter Wikipedia, det populære digitale oppslagsverket. Samtidig som resultatet fremhever den raske tilveksten av sosiale medier som en vel anvendt informasjonskilde for journalister, viser undersøkelsen også at journalister og sjefsredaktører er bevisste på å kontrollere informasjonen fra sosiale medier. 84 % prosent sier at kilder fra sosiale medier var ”noe mindre” eller ”mye mindre” pålitelig enn tradisjonelle medier, mens 49 % sier at sosiale medier lider av ”mangel på godkjenning og kontroll av fakta”. I henhold til undersøkelsen vender de fleste journalister seg til PR- profesjonelle for å få hjelp til arbeidet med research. Forespurte redaktører og reportere sa at de var avhengig av PR-profesjonelle til ” intervjuet, tilgang til kilder og eksperter” (44%) ”svar på spørsmål og riktig informasjon” (23%) og ”perspektiv, sette informasjon i sammenheng og bakgrunnsinformasjon” (17%). ”Sosiale medier gir en mengde ny informasjon for journalister, men å sette sammen nyheten er like viktig som alltid, sier Don Bates, grunder og sjef for GWUs strategiske PR-program, forfatter og foreleser i medierelasjoner. ”Dagens PR-profesjonelle utnytter i aller høyeste grad sosiale medier til å kommunisere” De har et større ansvar enn noen gang for at informasjonen de benytter er korrekt og aktuell. Informasjonen skal gi tilgang til primære kilder som kan bekrefte fakta selv og ha kunnskap nok til å gi riktig bakgrunn og kontekst. Last ned hele undersøkelsen ved å klikke på vedlagte PDF –fil.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker