Informasjonskonsulenter er også betydelig i sosiale medier viser en undersøkelse fra Cision

Journalister, kommunikatører og PR- rådgivere, er aktive deltakere i sosiale medier. Dette viser en undersøkelse Cision har gjennomført hvor kommunikatører i Norge, Sverige, Danmark og Finland beskriver hvordan de bruker sosiale medier som Twitter, Facebook og Wikipedia. Blant annet viser undersøkelsen at svenske journalister leser blogger hyppigere enn i de andre nordiske landene, PR-rådgivere twittrer flittig og at det er ekstremt uvanlig å tilby betalinger til bloggere for omtale.

– Vår undersøkelse viser at sosiale medier er blitt en integrert del av de fleste journalister, PR-konsulenter og informatørers hverdag, sier Alexander Mason, Marketing Director Cision i Skandinavia. I blant kan man høre at sosiale medier-entusiaster mener at personer som jobber i den tradisjonelle medie bransjen henger etter. Selv om journalister og tradisjonelle medier ofte blir omtalt som "reaksjonære elementer” i sosiale medier, viser vår undersøkelse det motsatte. Totalt 1870 journalister, kommunikatører og PR rådgivere deltok i undersøkelsen, gjennomført i februar i Sverige, Norge, Danmark og Finland. – Vi investerer mye i å utvikle tjenester for sosiale medier, sier Mason. Derfor har vi utført denne undersøkelsen for å identifisere bruken blant media,våre kunder, kommunikatører og PR-konsulenter. Tilsvarende undersøkelse utført i USA av Cision viser hvor raskt nye trender i sosiale medier fanges opp og brukes i det daglige arbeidet av amerikanske journalister og informasjons fagfolk. Vår undersøkelse indikerer tydelig en lignende trend her i nord. Hovedfunnene fra undersøkelsen: Blogger • 42 prosent av de svenske journalistene leser blogger daglig. I Danmark er det tilsvarende tallet 26 prosent, 19 prosent i Norge og i Finland 16 prosent. • 66 prosent av de svenske journalistene leser blogger minst en gang i uken. I Danmark er det tilsvarende tallet 54 prosent, både i Norge og Finland 55 prosent. • Mindre enn en tidel av de nordiske journalistene leser aldri blogger. • Blant de svenske informatørene leser 62 prosent blogger hver uke eller mer. De tilsvarende tall for Danmark er 47, Norge, 58 prosent og Finland 73 prosent. • I Sverige leser 78 prosent av PR-konsulenter blogger hver uke eller mer, mens tallet er 72 prosent i Finland og 81 prosent i Norge. Kommentarer: De fleste informasjonskonsulenter i Norden bruker blogger ofte. Det er en stor forskjell på hvor mange journalister i de ulike landene som bruker blogger på daglig basis. PR-konsulenter i undersøkelsen er de som leser flest blogger. Twitter • 56 prosent av de nordiske PR-rådgiverne leser mikro-blogger hver uke eller oftere. • 41 prosent av det nordiske journalistene leser mikro-blogger hver uke eller oftere. • 32 prosent av de nordiske informasjonskonsulentene leser mikro-blogger hver uke eller oftere. • Blant PR-konsulentene, er det 19 prosent som også oppdaterer Twitter for sine kunder. Men fremfor alt, råder PR konsulentene kunder til å twittre (53 prosent). Kommentarer: Selv når det gjelder mikro-blogger som Twitter er PR-konsulenter i toppen blant brukerne. Informatørene skiller seg ut i forhold til andre yrkesgrupper som de som bruker Twitter minst. Facebook Facebook er også mye brukt i arbeidet, av både journalister, kommunikatører og PR-konsulenter. Journalister oppgir at de bruker Facebook primært for å bygge relasjoner og for å gjøre forskning, mens både kommunikatører og informasjonskonsulenter primært bruker Facebook til grupper og fan sider i arbeidet sitt. Annet 92 prosent av svenske journalister bruker Wikipedia i sitt arbeid. I Norge er også andelen 92 prosent. De tilsvarende sifrene i Finland og Danmark er 85 prosent. Mindre enn én prosent av PR-rådgivere sier at de noensinne har tilbudt betaling for å bli nevnt i en blogg. Last ned hele studiet av hvordan journalister, kommunikatører og PR-konsulenter bruker sosiale medier i Sverige, Norge, Danmark og Finland her: http://no.cision.com/Aktuelt/Artikler-og-tipsheets/ Fakta om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført som et webspørreskjema av Cision blant journalister, PR-konsulenter og informatører i Sverige, Norge, Danmark og Finland i perioden 4 februar til og med 23 februar 2010. I alt svarte 1847 personer på undersøkelsen. Antall PR-konsulenter som svarte på undersøkelsen i Danmark var for lavt til å inkludere i resultatene fra undersøkelsen. Vil du vite mer om undersøkelsen? Kontakt:

Tags:

Om oss

Cision är den ledande leverantören av kommunikationsverktyg inom IR och PR. Våra kunder använder Cision för att hantera alla delar i sin kommunikation – allt ifrån att identifiera viktiga medier och opinionsbildare till att nå ut med sina budskap, bevaka traditionella och sociala medier och utvärdera effekten av sin kommunikation. Cision finns i Europa, Nordamerika samt Asien.

Abonner

Multimedia

Multimedia