Citycon blant Europas klimaledere ifølge Financial Times-rapport

Report this content

Pressemelding fra Citycon AS 18. mai 2021
 
Citycon er blant Europas klimaledere ifølge en liste utarbeidet av Financial Times og det tyske forskningsinstituttet Statista. Listen viser europeiske selskaper som har redusert klimagassutslipp mest i forhold til inntektene.


BÆREKRAFT ER SENTRALT PÅ TREKANTEN I ASKER: Grønn transport, utvikling av kollektivknutepunkt og satsing på fornybar energi er noen av elementene når Citycon utvikler Trekanten senter i Asker. Illustrasjon: Embark/Tegmark.

Financial Times og det tyske forskningsinstituttet Statista publiserte i dag en liste over europeiske selskaper som har redusert i klimagassutslippene mest i forhold til inntektene i perioden 2014–2019. Mer enn 4000 selskaper med en omsetning på minst 40 MEUR i 2019 ble undersøkt.

Citycon er rangert på den øverste fjerdedelen blant alle europeiske selskaper uavhengig av sektor. Ifølge Chief Operating Officer Henrica Ginström, styrker denne rangeringen Citycons forpliktelse om en bærekraftig fremtid.

– Vi er ekstremt glade for å ha blitt valgt ut som en av Europas klimaledere. At vi er med på den øvre delen av listen, er en anerkjennelse av vårt langsiktige arbeid med bærekraft, og som oppmuntrer oss til å jobbe videre for å nå vårt mål om klimanøytralitet innen 2030, sier Henrica Ginström.

Bærekraft er lønnsomt

Citycon har arbeidet med å redusere klimagass i flere år. I fjor var all strøm som Citycon kjøpte 100 prosent grønn, og selskapet signerte den internasjonale Net Zero Carbon Buildings-forpliktelsen om å bruke bare grønn energi på sine eiendommer innen 2030. Målet om å redusere energiforbruket med 15 prosent per kvadratmeter (fra 2014-nivå) ble også oppnådd i 2020.

Bærekraft er også viktig i alle Citycons utviklingsprosjekter. Pågående utviklingsprosjekter er tilknyttet offentlige transport, mens alle utviklingsprosjekter miljøsertifiseres.

– Lønnsomhet og bærekraft går hånd i hånd. Energieffektive og miljøsertifiserte bygninger er bygninger av høy kvalitet med lave driftskostnader, sier Henrica Ginström.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henrica Ginström, Chief Operating Officer i Citycon
Tel. +358 50 554 4296, henrica.ginstrom@citycon.com

Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: 959 71 597, daniel.sellevoll@citycon.com

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester. Citycon eier 40  sentre, og av disse er 17 i Norge, 10 i Finland, 9 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3), Fitch (BBB-) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia