Citycon blir medlem i Norsk Eiendom

Report this content

Pressemelding fra Citycon AS 13. oktober 2021

I tråd med selskapets strategi om å utvikle multifunksjonelle sentre med handel, tjenester, kontorer og boliger, har Citycon blitt medlem i bransjeforeningen Norsk Eiendom. Citycon har tro på at samarbeidet med Norsk Eiendom skal bidra til å sikre kvalitet i selskapets prosesser, muligheter for å påvirke bransjeutviklingen og et felles løft for en grønnere eiendomsbransje.

OASEN UTVIKLES: Oasen senter i Fyllingdsalen i Bergen er et av Citycons utviklingsprosjekter. (Illustrasjon: TMRW)

Citycon eier 36 sentre, og av disse er 18 i Norge, 8 i Finland, 6 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år. Citycons strategi er å utvikle sentre med handel, tjenester, boliger og kontorer, og samtidig sørge for bærekraftig drift og utvikling.

Senior kommunikasjonssjef i Citycon, Daniel Sellevoll, mener at medlemskapet i Norsk Eiendom er et naturlig skritt for selskapet som har som mål å utvikle sentre til det beste for mennesker, lokalsamfunn og miljøet.

– Vi tror på samarbeid og dialog. Norsk Eiendom gjør en god jobb med å skape arenaer og faglig utvikling for medlemmene. Vi ønsker å være en bidragsyter, samtidig som vi ser frem til et samarbeid om bransjens rammevilkår, sier Sellevoll.

Citycon har som ambisjon å bli klimanøytral innen 2030. Selskapet satser på tiltak som reduserer eget energiforbruk og på tiltak som øker egen produksjon av fornybar energi. I løpet av 2021 har Citycon fått internasjonal anerkjennelse av Financial Times og Statista for arbeidet med å redusere klimagassutslippene, mens Science Based Targets initiative (SBTi), et partnerskap med FN og flere, har godkjent selskapets klimamål som i tråd med parisavtalens 1,5-gradersmål.

– Vi er et stort selskap med mange eiendommer og mange besøkende hver eneste dag. Det gjør at vi både har et ansvar for og mulighet til å bidra til en grønn utvikling. Vi ser frem til å samarbeide med Norsk Eiendom og bransjen om et felles løft for en grønnere eiendomsbransje, sier Sellevoll.

Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, ønsker Citycon velkommen som nytt medlem og ser frem imot et godt samarbeid.

– Foreningen er avhengig av at medlemmene bidrar med både sin innsikt og kompetanse når vi jobber med bransjeutvikling innen ulike fagområder. Det er derfor gledelig at en av de største aktørene innen handel og eiendom nå blir medlem. Jeg er trygg på at begge parter vil nyte godt av denne innmeldingen. Citycon får nå tilgang til mange nyttige verktøy som blant annet kan brukes i deres strategiske bærekraftsarbeid, og foreningen vil få tilgang til viktig kompetanse og erfaring fra en aktør som har stor påvirkning på by- og stedsutvikling flere steder i landet. Denne kompetansen kan vi benytte i videreutvikling av våre veiledere og verktøy. Velkommen til vårt bransjefellesskap, sier Tellevik Dahl.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Daniel Sellevoll, senior kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: +47 959 71 597, daniel.sellevoll@citycon.com

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom
Mob: +47 975 09 225, tone.tellevikdahl@noeiendom.no

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester. Citycon eier 36 sentre, og av disse er 18 i Norge, 8 i Finland, 6 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3), Fitch (BBB-) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia