Citycon har COVID-19-sertifisert alle sentre i Norge

Report this content

Pressemelding fra Citycon AS 17. februar 2021

Citycon har tatt initiativ til en ekstern COVID-19-sertifisering av sentrene i Norge. Alle 18 Citycon-sentre har nå mottatt sertifikat for systematisk og godt arbeid med smittevern.


SERTIFISERTE SENTRE: SAFE Asset Group har COVID-19-sertifisert alle sentrene til Citycon i Norge. (Foto: Citycon)

– Sertifikatet er bevis på at vi har jobbet godt med å holde sentrene trygge helt siden pandemien startet tidlig i fjor. Samtidig har arbeidet med sertifiseringen hjulpet oss til å bli enda bedre, sier Johan Calner, kommersiell direktør i Citycon.

Sertifisering av SAFE Asset Group
Sertifiseringen er gjennomført av selskapet SAFE Asset Group, som i løpet av 2020 og 2021 har COVID-19-sertifisert flere selskaper i Norden og Europa. Citycons sentre gjennomførte sertifiseringen i januar og februar i år.

– Citycon holder en høy internasjonal klasse i sitt arbeid med å redusere spredningen av COVID-19, og sentrene kan nå også vise at de er sertifiserte som trygge og sikre handelsplasser, sier Erik Engstrand, administrerende direktør i SAFE Asset Group.

Helt siden starten av pandemien har Citycon arbeidet for at alle sentrene følger reglene som kommer fra nasjonale og lokale myndigheter.

– Sertifiseringen er et bevis på Citycon tar sikkerheten til ansatte, leietakere og besøkende på alvor. Citycons team ute på sentrene har jobbet godt med å sikre en trygg og sikker handelsplass, sier Engstrand.

Sertifisering på 100 punkter
Gjennom sertifiseringen på 100 punkter, har sentrene fått en ekstern gjennomgang av tiltakene som skal hindre smittespredning. Sertifiseringen har gått gjennom alt fra kriseplaner og lederskap til tiltak som hånddesinfeksjon og synlig informasjon til kunder.

−  Dette har vært en grundig prosess og en viktig sertifisering. Vi kommer til å ha like stor oppmerksomhet på sikkerhet og smittevern i tiden fremover også. Det er viktig at vi jobber systematisk med smittevern helt til koronasituasjonen er over, sier Calner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Johan Calner, kommersiell direktør i Citycon
Mob: 900 26 130, johan.calner@citycon.com

Erik Engstrand, administrerende direktør i SAFE Asset Group.
Mob: +46 70 720 3001, erik@safeassetgroup.com

Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: 959 71 597, daniel.sellevoll@citycon.com

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester. Citycon eier 40  sentre, og av disse er 17 i Norge, 10 i Finland, 9 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3), Fitch (BBB-) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia