Citycon henter ny prosjektleder til utviklingsavdelingen

Report this content

Pressemelding fra Citycon AS 24. juni 2020

Citycon styrker seg på eiendomsutvikling og ansetter Lasse Svendsen som ny prosjektleder. Svendsen skal bidra i utviklingen av multifunksjonelle sentre med handel, service, kontorer og boliger.

NY PROSJEKTLEDER I CITYCON: Lasse Svendsen skal utvikle fremtidens sentre sammen med nye kollegaer i Citycon. 

Citycon eier 17 kjøpesentre i Norge, og forvalter ytterligere 7 sentre på vegne av andre eiere. Over hele Norden har Citycon eiendommer til en verdi av 4,4 milliarder euro.

Lasse Svendsen har bakgrunn fra OBOS Nye Hjem og har master i Eiendomsutvikling og -forvaltning fra NTNU.

– Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven med å utvikle sentre sammen med teamet i Citycon. Kjøpesentre skal være mer enn bare handel. Senteret er hjertet i mange lokalsamfunn, hvor folk har behov for både møteplasser og helsetjenester, sier Svendsen.

Lasse Svendsen vil jobbe med den norske eiendomsporteføljen, hvor Trekanten i Asker og Oasen Senter i Bergen er to store utviklingsprosjekter.

– Vi har store ambisjoner for eiendommene våre, og vi trenger flere flinke folk som er i stand til å utvikle multifunksjonelle sentre. Våre sentre skal dekke behov for menneskene som bor og arbeider i områdene de ligger i, gjennom hele dagen og uken. Vi har stor tro på at Lasse er rett person for denne oppgaven, sier Fredrik S. Myhre, utviklingsdirektør i Citycon.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Fredrik S. Myhre, utviklingsdirektør i Citycon, +47 995 85 385

Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon, +47 959 71 597

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester.

Citycon eier 40 sentre, og av disse er 17 i Norge, 10 i Finland, 9 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. I tillegg forvalter Citycon 7 sentre i Norge på vegne av andre eiere. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia