Citycon inngår avtaler med Veidekke og Bergen kommune om utvikling av Oasen senter

Report this content

Pressemelding fra Citycon AS 11. juni 2020

Citycon har gitt Veidekke oppdraget med å gjennomføre ombygging av 6.000 kvadratmeter med kontorer til lokaler for nytt helsesenter, spisesteder og daglighandel. Bergen kommune skal leie 4.650 kvadratmeter til «Familiens hus».

 

Ny inngang og ny fasade: Oasen senter åpnes mer opp mot torget ved bussterminalen, og får nytt entréområde samme sted.

Samtidig som Vestland fylkeskommune etablerer ny holdeplass for bybanen og ny bussterminal ved Oasen senter i Fyllingsdalen, skal Citycon utvikle Oasen til å bli et mer moderne og utadrettet senter med handel, helsetjenester, kontorer og boliger. Veidekke skal gjennomføre konverteringen av eksisterende kontorarealer til publikumsrettet virksomhet i utviklingsprosjektets første fase, som også innbefatter ny hovedinngang fra vest. Den totale investering for første fase er over 100 millioner kroner.

– Oasen er et tradisjonsrikt senter med historie tilbake til 70-tallet. Senteret fungerer som Fyllingsdalens naturlige møteplass med meget lojale kunder. Vi ønsker, sammen med Bergen kommune, og videreutvikle område til et mangfoldig sentrum med både handel, arbeidsplasser, boliger, kultur og servicefasiliteter tett koblet på kollektivknutepunktet. Vi velger Veidekke som samarbeidspartner i første fase av prosjektet fordi de har god kompetanse og solid erfaring med ombygging av sentre i drift, noe som er meget viktig for oss. Vi ser frem mot et godt samarbeid om videre utvikling av Oasen, sier Fredrik S. Myhre, utviklingsdirektør i Citycon.

Prosjektstart er juli 2020, med planlagt ferdigstillelse våren 2021.

– Vi har jobbet med lignende prosjekter tidligere, og vi gleder oss til å komme i gang. Det å utvikle gode lokaler med ulike funksjoner og for ulike brukere er spennende. Vi skal gjøre det vi kan for at Oasen skal være et godt sted å være både for de som jobber og handler der, og for de som oppsøker de ulike servicetjenestene, sier Erlend Bygnes, distriktsleder i Veidekke Bygg Bergen.

Oasen får en ny inngang og ny fasade mot bussterminalen. Innvendig innebærer prosjektet ombygging av to etasjer med kontorlokaler for å få til et bedre samspill med resten av senteret. Det gjøres plass til helsetjenester, flere kafeer og restauranter og mer daglighandel.

– Vi åpner fasadene mer opp mot torget ved bussterminalen, og etablerer et nytt og mer romslig entréområde fra denne siden. Samtidig retter vi ut handlegaten på innsiden slik at den visuelle og opplevede koblingen med utsiden forsterkes. Rundt ny inngang etableres diverse kafeer og restauranter som legger til rette for uteservering og bygger opp under ønsket aktivitet, også på gateplan, sier Myhre.

Avtale med Bergen kommune om nytt helsesenter
Bergen kommune blir den største leietakeren i de nye lokalene på Oasen. Citycon og Bergen kommune har signert en avtale om utleie av 4.650 kvadratmeter til et nytt helsesenter, «Familiens hus».  Helsesenteret skal bestå av kommunale tjenester som skal bistå barn og familier gjennom helsestasjon, egen helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, barne- og familiehjelpen, i tillegg til ergoterapeut og fysioterapeut.

– Vi er glade for å få flere viktige kommunale tjenester til Oasen. Det er i tråd med Citycons ambisjon å utvikle gode sentre med funksjoner som spiller på lag. Oasen skal være et godt sted å være og fylle flere behov for de som bor i Fyllingsdalen, sier Myhre.

Familiens hus etablerer seg på Oasen senter i løpet av 2021. Bergen kommune mener de har funnet rett plass til helsesenteret.

– Oasen blir enda mer sentral med ny bybane og bussterminal, og det er viktig for kommunen å finne lokasjoner hvor vi møter lokalsamfunnet på en god måte. Arealene som vi nå har inngått avtale for egner seg godt for kommunens behov, sier Christian Fossdal, direktør i etat for bygg og eiendom i Bergen kommune.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Fredrik S. Myhre, utviklingsdirektør i Citycon, +47 995 85 385

Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon, +47 959 71 597

Christian Fossdal, direktør i etat for bygg og eiendom i Bergen kommune, +47 909 40 460

Erlend Bygnes, distriktsleder i Veidekke Bygg Bergen. +47 970 95 333

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester.

Citycon eier 40 sentre, og av disse er 17 i Norge, 10 i Finland, 9 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. I tillegg forvalter Citycon 8 sentre i Norge på vegne av andre eiere. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia