Citycon kjøper Stovner Senter og Torvbyen

Report this content

Pressemelding fra Citycon AS 6. februar 2020

Citycon har inngått avtale om kjøp av resterende eierandeler i Stovner Senter i Oslo, Torvbyen i Fredrikstad og Markedet i Haugesund.

Citycon kjøper en eiendomsportefølje med blant annet Stovner Senter i Oslo.

Citycon har siden 2015 eid 20 prosent av Sektor Portefølje II AS som består av Stovner Senter, del av Torvbyen og Markedet. Citycon har også forvaltet sentrene i hele perioden.

Verdien av kjøpet er omkring 1,5 milliarder kroner (EUR 145 millioner). Etter kjøpet eier Citycon 100 prosent av porteføljen. Transaksjonen forventes avsluttet 6. februar 2020.

I forbindelse med denne transaksjonen har Citycon signert en avtale 3. februar om å selge Markedet for omkring 120 millioner kroner (EUR 12 millioner). Transaksjonen forventes avsluttet i løpet av februar 2020.

­– Vi har eid og forvaltet disse sentrene siden 2015, så vi er trygge på at dette kjøpet vil styrke vår posisjon i Norge. Et større eierskap gir oss mer fleksibiitet i den videre utviklingen av sentrene, sier Johan Calner, kommersiell direktør i Citycon.

For mer informasjon vennligst kontakt:

Johan Calner, kommersiell direktør i Citycon, tlf. 900 26 130.

Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon, tlf. 959 71 597.

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av bynære, dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum. Selskapet forvalter eiendeler for omtrent EUR 4,4 milliarder. Citycon er den største eieren av kjøpesentre i Finland og blant markedslederne i Norge, Sverige og Estland. Citycon har også etablert et fotfeste i Danmark.

Citycons kjøpesentre ligger i bynære omgivelser der kundene bor og arbeider. Kjøpesentrene er tilknyttet offentlig transport, helsetilbud og kommunale tjenester. Citycons kjøpesentre er plassert i hjertet av lokalsamfunn og fyller de daglige behovene til kundene. Citycon eier 38 kjøpesentre, og av disse er 10 lokalisert i Finland, 15 i Norge, 9 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. I tillegg leier Citycon og forvalter 12 kjøpesentre i Norge på vegne av andre eiere. 170 millioner mennesker besøker Citycons kjøpesentre hvert år.

Abonner

Multimedia

Multimedia