Citycon signerer forpliktelse om nullutslipp

Report this content

Pressemelding fra Citycon AS 20. mai 2020

Et globalt initiativ samler selskaper i en felles forpliktelse om nullutslipp. ­– Citycon signerer forpliktelsen for å styrke vårt mål om å bli klimanøytrale innen 2030, sier Bill Engeness i Citycon.

 

KLIMANØYTRALE SENTRE: Stovner Senter er ett av Citycon-sentrene som skal være klimanøytrale innen 2030.

Forpliktelsen «Net Zero Carbon Buildings Commitment» utfordrer entreprenører, eiendomsselskaper og byer til å jobbe for klimanøytrale bygg innen 2030. Bak initiativet står sentrale internasjonale organisasjoner som C40 Cities Network, World Green Building Council og The Climate Group.

Målet om å være klimanøytral innen 2030 var allerede en del av Citycons egen bærekraftstrategi, som ble oppdatert i 2018.

Klimanøytrale sentre innen 2030
– Selskaper innen eiendoms- og anleggsbransjen må forplikte seg til å jobbe langsiktig for å redusere klimaendringene. Investeringer i fornybar energi og energieffektivitet var allerede en del av Citycons strategi, sier Bill Engeness, sjef for bærekraft i Citycon.

– Forpliktelsen vi nå har signert styrker vårt mål og gjør oss til en del av en internasjonal bevegelse, som forhåpentligvis vil fortsette å vokse i fremtiden etter hvert som flere selskaper i Norden blir med, sier Engeness.

I praksis betyr målet vårt at alle sentrene til Citycon må være klimanøytrale innen 2030. 

- En global dugnad
Citycon er medlem av Grønn Byggallianse som jobber for å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor i en bærekraftig retning. Grønn Byggallianse har bidratt til å utvikle initiativet gjennom World Green Building Council.

- Vi er stolte av vårt medlem Citycon, som går foran og forplikter seg til å bygge uten utslipp. Å få ned både direkte og indirekte klimagassutslipp fra bygg- og eiendomssektoren er en global dugnad, som hele verdikjeden må delta i. Grønn Byggallianse har også tilsluttet oss initiativet, og oppfordrer våre medlemmer til å gjøre det samme, sier Hege Schøyen Dillner, leder for samfunnsrelasjoner, medlemmer og internasjonalt arbeid i Grønn Byggallianse.
 
Ekstremt energieffektivt bygg
– Vi har allerede gjort mye for å bli klimanøytrale.  Vi har blitt mer energieffektive, og økt vår egen fornybare energiproduksjon. Vi samarbeider med våre leietakere om energisparing og vi kjøper mer grønn energi. Forpliktelsen gir oss et ekstra insentiv til å implementere vår utslippsreduserende strategi i praksis, sier Engeness.

Et nullutslipps-bygg betyr et ekstremt energieffektivt bygg som primært drifter på fornybar energi, mens resterende klimautslipp kompenseres på årlig basis. Internasjonalt er forpliktelsen allerede signert av over 80 organisasjoner, inkludert de nordiske byene Oslo, Stockholm, København og Helsinki.

«Net Zero Carbon Buildings Commitment» kan signeres av selskaper som jobber med bygg og som ønsker å forplikte seg til 2030-målet. Selskapene må måle og rapportere om sin utvikling med jevne mellomrom. Man må utforme sitt eget veikart for å oppnå klimanøytralitet, verifisere sine reduserte klimautslipp gjennom en nøytral tredjepart og fremme klimanøytralitet i egen sektor og blant interessentgrupper.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bill Engeness, leder for bærekraft i Citycon, +47 905 25 653

Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon, +47 959 71 597

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester.

Citycon eier 40 sentre, og av disse er 17 i Norge, 10 i Finland, 9 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. I tillegg forvalter Citycon 10 sentre i Norge på vegne av andre eiere. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia