Citycon skal fokusere på egeneide sentre

Report this content

Pressemelding fra Citycon AS 18. juni 2020

Som en del av selskapets strategi, skal Citycon fremover fokusere på å forvalte og utvikle egeneide sentre og har derfor besluttet å ikke forlenge forvaltningsoppdragene for Storebrand og Niam.

 

FORVALTNINGSOPPDRAGET FORLENGES IKKE: City Syd i Trondheim er ett av sentrene Citycon har besluttet å ikke forlenge forvaltningsoppdraget for.

Citycon Norway AS forvalter sju kjøpesentre på vegne av andre eiere. Holmen Senter, City Syd, Tiller Torget og Ivar Lykkes vei 5 forvaltes på vegne av Storebrand Eiendom AS. Forvaltningsoppdraget overfor Storebrand, som har vart i ti år, opphører derfor når avtalen løper ut 31. desember 2020. Strandtorget, Stadionparken og Torget Vest forvaltes på vegne av Niam V Kjøpesenter I Holding AS. Dato for når forvaltningsoppdraget med Niam opphører, er ikke satt.

Citycon har 17 egeneide sentre i Norge og skal videre konsentrere seg om å utvikle disse sentrene.

– Når vi skal utvikle fremtidens sentre, handler det om å skape multifunksjonelle sentre med handel, service, kontorer og boliger. Vi ønsker å bidra til å skape gode lokalsamfunn, og har muligheten til dette gjennom våre egeneide sentre, sier Tor Nickelsen, kommersiell direktør i Citycon.

– Vi vil takke Storebrand og Niam for et godt samarbeid gjennom mange år, sier Nickelsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tor Nickelsen, kommersiell direktør i Citycon, +47 913 14 151

Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon, +47 959 71 597

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester.

Citycon eier 40 sentre, og av disse er 17 i Norge, 10 i Finland, 9 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. I tillegg forvalter Citycon 7 sentre i Norge på vegne av andre eiere. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia