Ett steg nærmere Oasen-prosjekt

Report this content

Pressemelding fra Citycon Norway 17. november 2021

Sammen med Bergen kommune har Citycon sendt inn reguleringsforslag til ny områdeplan for Fyllingsdalen. Utvikling av Oasen senter står helt sentralt i områdeplanen, som legger til rette for utvikling av boliger og ytterligere styrking av bydelssenteret.

KOLLEKTIVKNUTEPUNKTET OASEN: Citycon følger opp kommunens strategi om å utvikle møteplasser og boliger rundt bybanen.


– Det har vært en lang prosess i tett samarbeid med Bergen kommune. Nå skal områdeplanen til behandling, der vi ser frem til en konstruktiv dialog med plan- og bygningsetaten samt byens politikere. Arbeidet med kommunen så langt har vist at vi har de samme ambisjonene om å utvikle Oasen som et tilgjengelig bydelssenter med åpne fasader, og samtidig bygge boliger tilknyttet senteret. Vi ønsker å være med å skape et sentrum i hjertet av Fyllingsdalen, sier Håkon Tuv Dalland, kommersiell direktør i Citycon. 

Siden åpningen i 1971 har Oasen utviklet seg til å bli det naturlige samlingsstedet med over 4,2 millioner besøkende. Rundt 1500 mennesker har i tillegg Oasen som sin arbeidsplass. Nye Oasen skal utvikles med den samme visjonen som lå til grunn da bydelssenteret ble etablert. Nærheten til viktige tjeneste- og servicetilbud, i kombinasjon med gode byrom, er med på å skape attraktive bomiljø. 

Citycon ønsker å følge opp kommunens vedtatte strategi om å skape levende sentrum med korte avstander. Den kommunale strategien om utvikling rundt bybanen støttes opp med et kompakt sentrum, med gode gang- og sykkelforbindelser i og rundt Oasen. Bergen kommune har beskrevet at de ønsker å tilrettelegge for flere nye boliger i Fyllingsdalen. I områdeplanen som er sendt inn er det planlagt rundt 300 boliger, fordelt på 34.500 kvadratmeter. 

– Oasen er et kollektivknutepunkt for hele Fyllingsdalen, noe som også krever gode byrom av høy kvalitet. Handel, service og et offentlig tjenester hører hjemme her. I denne sentrumskjernen vil det skapes en rekke arbeidsplasser, aktive torg, møtesteder og tjenester som innbyggerne trenger i hverdagen, sammen med etableringen av nye boliger, sier Tuv Dalland.

I tillegg til boliger, planlegges det for flere kontorarbeidsplasser med en utvidelse på 12.400 kvadratmeter og flere funksjoner som service, tjenester, kultur, helse og handel fordelt på 4.200 kvadratmeter.

Parallelt med arbeidene for en ny områdeplan, har Citycon allerede investert 100 millioner kroner og gjennomført en ombygging i deler av senteret. Senteret har fått ny inngang og ny fasade mot vest, mens 6.000 kvadratmeter med kontorer er bygget om til spisesteder, daglighandel og kommunale helsetjenester i Familiens hus. Flere nye konsepter har kommet til og bidratt til et større tilbud innenfor mat og drikke, i tillegg til helse. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Tuv Dalland, kommersiell direktør i Citycon
Mob: +47 416 50 605
haakon.dalland@citycon.com

Daniel Sellevoll, senior kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: +47 959 71 597
daniel.sellevoll@citycon.com

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester. Citycon eier 36 sentre, og av disse er 18 i Norge, 8 i Finland, 6 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3), Fitch (BBB-) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia