Hjemmelegene åpner testklinikk på Linderud Senter

Report this content

Pressemelding fra Citycon Norway 11. februar 2022

Citycon fortsetter å utvikle helsetilbudet på sentrene. Torsdag 10. februar åpnet Hjemmelegene ny klinikk på Linderud Senter. På oppdrag fra Oslo kommune skal Hjemmelegene tilby coronatest til innbyggerne i Bydel Bjerke.

Hjemmelegene har samarbeidet med Oslo kommune gjennom pandemien og sørget for at de som trenger det, kan få hjelp hjemme. Nå utvides samarbeidet i stor skala, og Hjemmelegene åpner 10 klinikker rundt i hele Oslo, i tillegg til tilbudet om hjemmetesting.

Torsdag 10. februar åpnet Hjemmelegene klinikk i 4. etasje i Linderud Senters helsedel, og styrker dermed tilbudet av coronatesting i Bydel Bjerke.

– Vi er veldig glade for å kunne tilby coronatesting i ny klinikk på Linderud Senter. Målet vårt er å hjelpe folk der de er, når de trenger det. Derfor har vi leger, sykepleiere og fysioterapeuter som kommer hjem når man trenger det. Og nå flytter vi altså inn i nabolaget, slik at man også kan få hjelp «på hjørnet». Vi har samarbeidet godt med Oslo kommune og innbyggerne gjennom pandemien, og er glade for å kunne skalere opp tilbudet, sier Nicolai Skarsgård, lege og daglig leder i Hjemmelegene.

Klinikken på Linderud senter vil ha en kapasitet på om lag 1300 pasienter i uken, og tilbyr timebestilling gjennom Oslo kommunes hjemmesider. Klinikken vil være åpen sju dager i uken, mandag-fredag kl. 9-17 og lørdag-søndag kl. 10-16.

– Avtalen med Hjemmelegene styrker senterets helsetilbud, og jeg har stor tro på at naboer og kunder vil sette pris på tilbudet. Dette er en aktør med et svært erfarent helsepersonell og som følger strenge smittvernsrutiner, sier Marianne Thoresen-Larsen, senterleder på Linderud Senter.

Avtalen er den del av Citycons pop-up-tilbud til leietakere som har behov for midlertidige ledige lokaler.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Nicolai Skarsgård, lege og daglig leder i Hjemmelegene
Mob: 403 19 926, nicolai@hjemmelegene.no

Marianne Thoresen-Larsen, senterleder på Linderud Senter
Mob: 924 65 454, marianne.thoresen@citycon.com

Daniel Sellevoll, senior kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: 95971597, daniel.sellevoll@citycon.com

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,5 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester. Citycon eier 36 sentre, og av disse er 18 i Norge, 8 i Finland, 6 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3), Fitch (BBB-) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia