Markedet i Haugesund selges til Caiano Eiendom

Report this content

Pressemelding fra Citycon AS 6. februar 2020.

Caiano Eiendom kjøper Markedet kjøpesenter i Haugesund fra Citycon.

Caiano Eiendom kjøper Markedet i Haugesund.

Markedet har i dag et utleiebart areal på 10 600 kvadratmeter, og har rundt 20 butikker i tillegg til kontorer og et parkeringsanlegg. Transaksjonen avsluttes i løpet av februar.

– Vi er fornøyd med at Markedet får en lokalt forankret eier, som kan utvikle senteret videre. Vi ønsker nye eiere lykke til med et godt senter, samtidig som vi nå vil fokusere på å utvikle våre eksisterende eiendommer, sier Johan Calner, kommersiell direktør i Citycon.

– Markedet har en sentral posisjon i Haugesund, og vi ser frem til å utvikle senteret videre som en del av Haugesund sentrum, sier Martin Laurhammer, daglig leder i Caiano Eiendom. Vi eier og forvalter mange bygg i dette området. Markedet passer meget godt inn i vår eiendomsportefølje, og vi tror det er en fordel med lokale eiere, sier han.

Transaksjonen skjer i forbindelse med at Citycon kjøpte resterende eierandeler i Sektor Portefølje II som består av Stovner Senter i Oslo, del av Torvbyen i Fredrikstad og Markedet i Haugesund.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Johan Calner, kommersiell direktør i Citycon, mobil: 900 26 130

Martin Laurhammer, daglig leder i Caiano Eiendom, mobil: 90 95 42 96

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av bynære, dagligvare-forankrede kjøpesentre i Norden og Baltikum. Selskapet forvalter eiendeler for omtrent EUR 4,4 milliarder. Citycon er den største eieren av kjøpesentre i Finland og blant markedslederne i Norge, Sverige og Estland. Citycon har også etablert et fotfeste i Danmark.

Citycons kjøpesentre ligger i bynære omgivelser der kundene bor og arbeider. Kjøpesentrene er tilknyttet offentlig transport, helsetilbud og kommunale tjenester. Citycons kjøpesentre er plassert i hjertet av lokalsamfunn og fyller de daglige behovene til kundene. Citycon eier 38 kjøpesentre, og av disse er 10 lokalisert i Finland, 15 i Norge, 9 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. I tillegg leier Citycon og forvalter 12 kjøpesentre i Norge på vegne av andre eiere. 170 millioner mennesker besøker Citycons kjøpesentre hvert år.

Abonner

Multimedia

Multimedia