Nye Trekanten skal styrke sentrumsmiljøet i Asker

Report this content

Pressemelding fra Citycon Norway 18. november 2021

På oppdrag fra Citycon har Lund+Slaatto Arkitekter justert planene for Trekanten. De justerte planene kommer etter innspill fra kommunen og innbyggerne i Asker, og tar sikte på å styrke sentrumsmiljøet i Asker ytterligere.

9. november presenterte Citycon, AB Invest og Lund+Slaatto arkitekter justert planforslag for formannskapet i Asker kommune. Det nye forslaget inneholder en videreutvikling av arkitekturen i de eksisterende planene, og man tilrettelegger for flere møteplasser og mer inviterende fasader på Trekanten.

– Vi opplever at planene om et mer åpent og imøtekommende senter i sentrum ble tatt godt imot av formannskapet. Vi har vært gjennom runder med gode innspill, og nå har vi en plan som vi skal gå videre med, sier Alexander Bromnes, kommersiell direktør i Citycon.

I juni ble reguleringsforslaget for nye Trekanten sendt inn til førstegangsbehandling. Citycon mottok innspill fra både kommunen og innbyggerne i Asker, og Lund+Slaatto Arkitekter har laget de justerte planene.

– Dette er en unik mulighet til å få et levende bysentrum i Asker hvor Trekanten senter er en aktiv generator for byliv, og hvor Rådhuset finner sin plass i en bymessig sammenheng, sier Espen Pedersen, faglig leder i Lund+Slaatto Arkitekter.

I det nye forslaget finner man en tydeligere kulturakse som binder rådhuset og sentrum sammen, et nytt torg mot rådhuset og fasader som er mer inviterende.

– Vi har ønsket å skape en visuell kontakt mellom oppe og nede, mellom byen og Rådhustorget. Videre ønsker vi at det skal oppleves som attraktivt å bevege seg langs fasadene, og vi legger opp til å benytte tegl og tre som fasademateriale og massivtre i konstruksjoner, sier Pedersen.

Prosjektet nye Trekanten er i tråd med Citycons nordiske strategi om å utvikle multifunksjonelle sentre med gode møteplasser for innbyggerne. Videre ble det kjent sommeren 2021 at Citycon og Futurebuilt har inngått en intensjonsavtale med mål om å gjøre nye Trekanten til et forbildeprosjekt innen bærekraft. Forutsetningene er til stede for å nå Citycons mål om å skape en fremtidsrettet møteplass på Trekanten med mennesker og miljø i sentrum.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Alexander Bromnes, kommersiell direktør i Citycon
Mob: +47 988 88 135
alexander.bromnes@citycon.com

Espen Pedersen, faglig leder i Lund+Slaatto Arkitekter
Mob: +47 907 22 425
esp@lsa.no

Daniel Sellevoll, senior kommunikasjonssjef i Citycon
Mob: +47 959 71 597
daniel.sellevoll@citycon.com

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester. Citycon eier 36 sentre, og av disse er 18 i Norge, 8 i Finland, 6 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3), Fitch (BBB-) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia