Trekanten-plan ut på høring

Report this content

Pressemelding fra Citycon AS 23. juni 2021

Citycon er et steg nærmere utvikling av Trekanten etter at Asker sine politikere har førstegangsbehandlet reguleringsforslaget som nå sendes ut på offentlig høring. Prosjektet er en del av Citycons strategi om å utvikle multifunksjonelle sentre med gode møteplasser for innbyggerne.


UT PÅ HØRING: Befolkningen og andre interessenter i Asker skal gi sine innspill før reguleringsplanen behandles til høsten. (Illustrasjon: Embark/Tegmark)

I tett samarbeid med Asker kommune har Citycon nå fremmet et forslag som skal åpne Trekanten senter mer opp mot omgivelsene. Med kommunen sitt eget kulturhus, innbyggertorg og bibliotek som nærmeste nabo, skal Trekanten integreres enda tettere på omgivelsene. Ved å åpne opp senteret, vil Trekanten oppleves som mer lyst og luftig. Det utvendige og det innvendige skal knyttes bedre sammen, blant annet ved å rette virksomheter ut mot gateplan slik at fasadene åpnes og fremstår utadrettet.

Samtidig vil det bidra til bedre flyt innvendig og mellom sentrums ulike funksjoner.

– Dette er en viktig milepæl for prosjektet og Citycon. Trekanten er et meget godt senter, med et stort potensial for videre utvikling. Utviklingsplanene for Trekanten er helt i tråd med Citycon sin strategi om å skape møteplasser i sentrum av lokalsamfunnene der våre sentre er lokalisert. Vi ønsker å gå fra å være et kjøpesenter i sentrum, til å bli en integrert del av sentrum. Den gode prosessen vi har hatt med kommunen gjør at det er et omforent reguleringsforslag som nå har gått gjennom den første politiske behandlingen, sier Fredrik S. Myhre, utviklingsdirektør i Citycon.

Nå skal planen ut til offentlig høring der befolkningen og andre interessenter skal få gi sine innspill. Det er ventet at den videre behandlingen av reguleringsplanen skjer i løpet av høsten.

Utviklingsprosjektet legger vekt på at Trekanten skal fortsette å være mer enn handel, og bidra til å styrke Asker som et sentrum og en møteplass med et variert tilbud. I nye etasjer over eksisterende senter skal det gjøres plass til helsetilbud, hotell, kontorarbeidsplasser, treningssenter og kommunale tjenester.

Asker er Norges femte største kollektivknutepunkt, der stasjonsområdet er godt integrert i sentrum, med kort vei til Trekanten som ligger i hjertet av Asker sentrum.

Med sin beliggenhet i Asker, like utenfor Oslo har Trekanten et markedsområde som er preget av god vekst og sterk kjøpekraft. Asker har en stabil befolkningssammensetning, og befolkningen er ventet å øke i årene fremover.

– Vi ønsker å utvikle nye Trekanten med en tydelig miljøprofil. De nye byggene skal klassifiseres for å tilfredsstille Breeam Excellent. I tillegg har Citycon inngått en intensjonsavtale med FutureBuilt med mål om å gjøre nye Trekanten til et forbildeprosjekt innen bærekraft. Denne avtalen er en viktig del av vår ambisjon om å skape en fremtidsrettet møteplass med mennesker og miljø i sentrum, sier Myhre.

FutureBuilt er et samarbeid mellom seks kommuner i Oslo-regionen, deriblant Asker kommune. Visjonen er å utvikle klimanøytrale og attraktive steder. Forbildeprosjektene omfatter både bygg og stedsutvikling, med krav om å redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

Fakta om prosjektet:

Utbygger: Citycon
Arkitekt: Embark
Landskapsarkitekt: SLA
Interiørarkitekt: Metropolis

Økt areal:
- Hotell: ca. 11 000 kvm
- Kontor/helse: ca. 11 000 kvm
- Handel/service/bespisning: ca. 2 000 kvm

Antall arbeidsplasser:
- Dagens Trekanten: ca. 850
- Nye Trekanten: ca. 1500

Hjemmeside for prosjektet: www.nyetrekanten.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Fredrik S. Myhre, utviklingsdirektør i Citycon
fredrik.myhre@citycon.com, +47 995 85 385


Daniel Sellevoll, kommunikasjonssjef i Citycon
daniel.sellevoll@citycon.com, +47 959 71 597

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester. Citycon eier 37 sentre, og av disse er 17 i Norge, 10 i Finland, 6 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3), Fitch (BBB-) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia