Vil forandre Linderud fra senter til sentrum

Report this content

Pressemelding fra Citycon Norway 20. desember 2021


NYE MØTEPLASSER: Parkeringsplasser skal byttes ut med grønne torg og gågater. (Illustrasjon: Mad)

Citycon ønsker å utvikle Linderud senter fra dagens kjøpesenter til å bli et attraktivt lokalsentrum i Groruddalen. Det planlegges for flere nye boliger, mens nye grønne byrom skal erstatte dagens parkeringsplasser.

Linderud senter har siden åpningen på slutten av 60-tallet vært en viktig møteplass for menneskene i Bjerke bydel. Citycon ønsker å styrke området som ligger i en bydel som vokser raskt og som er tett knyttet til resten av Oslo gjennom kollektivtrafikken.

Citycon planlegger en mer bymessig utvikling av området som er i hjertet av Linderud. Det skal tilrettelegges for trygge forbindelser og møteplasser for gående. Etableringen av et nytt sentralt bydelstorg skal styrke det sosiale fellesskapet samtidig som man åpner opp og lager forbindelser til Linderud Gård.

Parkering og varelevering blir flyttet under bakken, som gjør at bystrukturen kan utvikles på myke trafikanters premisser.

Ny boligbebyggelse er hovedsakelig samlet i tre åpne bykvartaler som omkranser hvert sitt gårdsrom. I tillegg til 220 leiligheter, vil de tre kvartalene romme offentlige og private tjenester, kontor og publikumsrettet næringsvirksomhet som kafeer og restauranter, i et samlet areal på omkring 23.000 kvadratmeter.

– Vi skal skape et helhetlig, inkluderende og attraktivt lokalsentrum i hjertet av Linderud. Vi skal skape møteplasser hvor det er menneskene og det sosiale fellesskapet som er i sentrum. Parkeringsplasser skal byttes ut med grønne torg og gågater. Vi skal etablere soner for servering, og soner der man bare kan sitte ned og møte andre mennesker. Vi mener løsningen ligger i å transformere Linderud fra senter til sentrum, sier Håkon Tuv Dalland, kommersiell direktør i Citycon.

Senterets volum beholdes i hovedsak uendret. Taket på senteret kompletteres med påbygg i én til to etasjer. Det tilrettelegges også for et offentlig aktivitetsareal på taket, med en basketballbane som et foreløpig forslag. Senteret skal åpnes opp mot omgivelsene med aktive fasader der «inne» og «ute» spiller på lag. Det tilrettelegges for flere innganger til senteret.

Arbeidene med reguleringsplanen er i godt i gang, og Citycon har en ambisjon om å sende inn planforslaget til behandling i løpet av våren 2022. Arkitekter for prosjektet er Mad.

– Vi har en god dialog både med naboer og plan- og bygningsetaten. Naboskapet på Linderud er særlig viktig. Her bor det mange mennesker tett på senteret. Det er skoler og barnehager i umiddelbar nærhet, og Linderud Gård setter sitt historiske preg på området med sine helt unike kvaliteter. Det skal vi ivareta og forsterke gjennom blant annet å etablere et nytt bydelstorg, som vil bli områdets sentrale møteplass der også Linderud Gård vil bli mer tilgjengelig, sier Tuv Dalland.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt.

Håkon Tuv Dalland
Kommersiell direktør i Citycon
Mobil: +47 41 650 605
haakon.dalland@citycon.com

Daniel Sellevoll
Senior kommunikasjonssjef i Citycon
Mobil: +47 959 71 597
daniel.sellevoll@citycon.com

Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av multifunksjonelle sentre for et byliv med handel, service, kontorer og boliger. Vi har eiendommer i Norden til en verdi av 4,4 milliarder euro, og vi er opptatt av bærekraftig eiendomsforvaltning og -utvikling.

Sentrene våre er tilknyttet offentlig transport, og vi er en del av mange lokalsamfunn hvor vi fyller de daglige behovene for handel, helsetilbud og tjenester. Citycon eier 36 sentre, og av disse er 18 i Norge, 8 i Finland, 6 i Sverige, 2 i Estland og 2 i Danmark. 170 millioner mennesker besøker Citycons sentre hvert år.

Selskapet er børsnotert på Nasdaq Helsingfors (CTY1S) siden 1988, med kredittvurdering fra Moody’s (Baa3), Fitch (BBB-) og Standard & Poor’s (BBB-). Citycon er medlem av EPRA (European Public Real Estate Association).

Abonner

Multimedia

Multimedia