Brann i slakteri på Halsa

Oslo, 31. mai 2009

Slakteriet til torskeoppdrettsselskapet Codfarmers ASA på Halsa i Meløy kommune ble totalskadd av brann natt til lørdag 30. mai. Ingen personer kom til skade i brannen. De økonomiske konsekvensene er begrenset for selskapet. Bygget, utstyr og merkostnader i forbindelse med alternativ slakting er totalt forsikret for 70 millioner kroner og forventes å være dekkende. Fisken i ventemærene ved anlegget er ikke påvirket og flyttes med brønnbåter til et slakteri i Nord-Tønderlag. Videre slakting går som planlagt og kunder skal derfor ikke bli berørt av hendelsen. I forhold til økte slaktevolumer fra høsten er selskapet i dialog med slakterier med kapasitet i Nordland og andre regioner. Selskapet forventer at et nytt anlegg kan være i normal drift innen rimelig tid, avhengig av skadeomfang. Årsaken til brannen er ukjent, men brannvesen og politi vil foreta undersøkelser så snart forholdene på brannstedet tillater det.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.