COD - Flagging av fullmakter

I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA som vil bli avholdt den 13. mars 2013 har styrets leder Marianne E. Johnsen nå mottatt fullmakter for i alt 12.276.238 aksjer. Dette tilsvarer 18,29 prosent av selskapets aksjer og stemmer. Marianne E. Johnsen eier selv 53.000 aksjer og vil derfor representere totalt 12.329.238 aksjer, tilsvarende 18,37 prosent av aksjene og stemmene i Codfarmers ASA.

Fullmaktene er uten stemmeinstruks og er kun gyldig for ekstraordinær generalforsamling den 13. mars 2013.

***