COD – FORELØPIG RESULTAT I FORTRINNSRETTSEMISJONEN

 

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Codfarmers ASA (“Codfarmers”) utløp den 20. oktober 2011 kl 17:30 (norsk tid). En foreløpig opptelling viser at Codfarmers har mottatt tegninger for om lag 335 268 nye aksjer ved utløpet av tegningsperioden.

Endelig tildeling av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen forventes å finne sted den 26. oktober 2011 i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 5. oktober 2011. Det endelige tegningsresultatet for fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli offentliggjort den 26. oktober 2011, og melding om tildeling av nye aksjer og det tilsvarende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, vil bli sendt ut i brev samme dag.

Betalingsfristen for de nye aksjene er 31. oktober 2011.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.