COD – FORTRINNSRETTSEMISJON VEDTATT

 

Det vises til børsmelding om avholdt generalforsamling 19. september 2011 der styret i Codfarmers ASA (“Codfarmers” eller “Selskapet”) ble gitt fullmakt til å vedta en kapitalforhøyelse med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer i Selskapet. Styret har den 28. september 2011 fattet vedtak om fortrinnsrettsemisjonen med følgende hovedvilkår:

  • Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 7.976.579 og maksimum NOK 13.235.294 ved utstedelse av minimum 7.976.579 og maksimum 13.235.294 nye aksjer.
  • Aksjonærer i Selskapet ved utløpet av 29. september 2011 (som registrert i VPS pr 4. oktober 2011) skal ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Det vil bli utstedt omsettelige tegningsretter.
  • Tegningskursen er NOK 6,80 pr nye aksje.
  • Tegningsperioden skal begynne 5. oktober 2011 og avsluttes kl 17:30 (norsk tid) 19. oktober 2011, likevel slik at tegningsperioden, dersom prospektet som utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen ikke er godkjent av Finanstilsynet i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal begynne den første handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes kl 17:30 (norsk tid) to uker deretter.
  • Et garantisyndikat bestående av Frode Teigen, Dolphin Management AS, Odin, Statoil Pensjon, AS Banan og Halfdan Holme AS har garantert for tegning av minimumsbeløpet i fortrinnsrettsemisjonen.

Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil inntas i prospektet som vil utarbeides i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, og som forventes publisert 5. oktober 2011.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.