COD – INTENSJONSAVTALE OM SALG AV ATLANTIC COD FARMS AS

Codfarmers ASA (”Codfarmers” eller ”selskapet”) har inngått en intensjonsavtale med en solid industriell aktør om Codfarmers salg av Atlantic Cod Farms AS med datterselskaper (”ACF”), med unntak for Festøy Eiendom AS. I transaksjonen er partene enige om en verdi på ACF’s eiendeler og rettigheter på NOK 40 millioner, og at gjelden i ACF skal komme til fradrag ved fastsettelse av prisen på aksjene i ACF. I tilknytning til transaksjonen vil Codfarmers lån til ACF, som for tiden er på ca NOK 55 millioner bli konvertert til aksjer i ACF. Hoveddelen av beløpet på NOK 40 millioner vil dekke ekstern gjeld i ACF.

Gjennomføring av transaksjonen er bl.a. betinget av kjøpers due diligence-gjennomgang av ACF, at partene blir enige om en endelig aksjekjøpsavtale, og at transaksjonen godkjennes av partenes styrer og relevante myndigheter.

Det er knyttet usikkerhet til om og eventuelt når transaksjonen vil bli gjennomført.

For ytterligere informasjon kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.