COD – KORREKSJON – ENDELIG RESULTAT AV FRIVILLIG TILBUD

 

Det vises til børsmelding fra Codfarmers ASA (“Codfarmers”) av i dag 27. september 2011 angående det endelige resultatet av det frivillige tilbudet (“Tilbudet”) på samtlige aksjer i Atlantic Cod Farms AS (“ACF”).

Som følge av en feil ble et uriktig antall aksepter inkludert i beregningen av den endelige akseptgraden. Den korrekte endelige akseptgraden i Tilbudet er 99,1 % eller totalt 670.414.640 aksjer i ACF.

Det forventes at levering og notering av vederlagsaksjene som skal utstedes av Codfarmers i forbindelse med Tilbudet til de aksepterende aksjonærene i ACF vil finne sted rundt 29. september 2011.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.