COD – MELDEPLIKTIG HANDEL OG FLAGGING

Halfdan Holme AS har i dag tegnet 1.250.000 aksjer til kurs kr 2 i reparasjonsemisjonen i Codfarmers ASA ("Codfarmers"). Det er videre inngått avtale om at Halfdan Holme AS kjøper 250.000 aksjer i Codfarmers fra AS Banan til kurs kr 2 per aksje.

Etter dette vil AS Banan eie 4.337.409 aksjer i Codfarmers. Dersom Halfdan Holme AS gis full tildeling i emisjonen vil Halfdan Holme AS eie 1.826.807 aksjer i Codfarmers. Samlet vil i så fall AS Banan og Halfdan Holme AS eie 6.164.216 aksjer i Codfarmers, noe som representerer 10,67% av aksjene i Codfarmers før gjennomføring av reparasjonsemisjonen.

Dersom Halfdan Holme AS ikke gis tildeling i emisjonen, vil Halfdan Holme AS eie 576.807 aksjer i Codfarmers. Samlet vil i så fall AS Banan og Halfdan Holme AS eie 4.914.216 aksjer i Codfarmers.

Kristian Nergaard og hans nærstående eier samtlige aksjer i Halfdan Holme AS, og en betydelig eierandel i AS Banan. Kristian Nergaard er varamedlem i styret i Codfarmers.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.