COD – OFFENTLIGGJØRING AV TILSVARENDE DOKUMENT OG START AV AKSEPTPERIODE

 

Det vises til børsmelding fra Codfarmers ASA (“Codfarmers”) av 26. august 2011 angående det planlagte frivillige tilbudet (“Tilbudet”) på alle utestående og utstedte aksjer i Atlantic Cod Farms AS (“ACF”).

Tilbudsdokumentet og det tilsvarende dokumentet (“Tilbudsdokumentet”) har blitt kontrollert av Finanstilsynet i henhold til verdipapirhandelloven § 7-13, jf § 7-4 nr. 6 og § 7-5 nr. 7. Tilbudsdokumentet vil også utgjøre et informasjonsmemorandum i henhold til Oslo Børs’ løpende forpliktelser punkt 3.5.4.

Tilbudsperioden for Tilbudet vil være fra og med 14. september 2011 til 21. September 2011
kl 17.30 (norsk tid).

Tilbudsdokumentet vil bli sendt til registrert adresse for samtlige aksjonærer i ACF. Tilbudsdokumentet vil også være tilgjengelig på www.codfarmers.no og ved henvendelse til tilrettelegger for Tilbudet DnB NOR Markets.

Kontaktpersoner:

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00

Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Helge Hellebust, styreleder i ACF, telefon +47 93 20 25 50

Ivar Kvangardsnes, CEO i ACF, telefon +47 916 89 295

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Dokumenter og linker