COD - Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt følger protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA avholdt onsdag 13. mars 2013 i Oslo. Som angitt i protokollen, fattet generalforsamlingen de vedtak som styret forøvrig hadde foreslått og som var angitt i innkallingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Dokumenter og linker