COD – REGISTRERT KAPITALFORHØYELSE

 

Det vises til børsmelding fra Codfarmers ASA (“Codfarmers”) den 4. november 2011 vedrørende rettet emisjon mot INC Invest AS. Kapitalforhøyelsen knyttet til den rettede emisjonen i Codfarmers som ble vedtatt av selskapets styre den 4. november 2011 er nå registrert i Foretaksregisteret.

Den nye aksjekapitalen i Codfarmers er NOK 42.284.186, fordelt på 42.284.186 aksjer, hver pålydende NOK 1.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.