COD – REGISTRERT KAPITALFORHØYELSE

Det vises til børsmelding fra Codfarmers ASA (“Codfarmers”) av 16. april 2012. Kapitalforhøyelsen knyttet til reparasjonsemisjonen som ble vedtatt i den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt i Codfarmers den 8. mars 2012 er nå registrert i Foretaksregisteret, og reparasjonsemisjonen er følgelig gjennomført.

Den nye aksjekapitalen i Codfarmers er NOK 67.105.136, fordelt på 67.105.136 aksjer, hver pålydende NOK 1.

De nye aksjene leveres tegnerne og er handlebare på Oslo Børs i dag.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.