COD – RETTET EMISJON MOT INC INVEST AS

 

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Codfarmers ASA (“Codfarmers”) vedrørende avtale med Havlandet Havbruk AS og dets morselskap INC Invest AS om finansiering av kjøp av yngel.

Codfarmers’ styre har i dag, i henhold til nevnte avtale og på basis av fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen den 4. april 2011, besluttet å gjennomføre en rettet emisjon mot INC Invest AS på 368.795 nye aksjer til tegningskurs NOK 7,80 per nye aksje. Emisjonen vil gi Codfarmers et bruttoproveny på NOK 2.876.600 til finansiering av kjøp av yngel.

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med den rettede emisjonen forventes registrert i Foretaksregisteret rundt 10. november 2011. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert vil Codfarmers ha en aksjekapital på NOK 42.284.186 fordelt på 42.284.186 aksjer, hver pålydende NOK 1,00.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00

Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.