COD – SØKNAD OM STRYKNING

Det vises til vedtak i ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA den 13. mars 2013. Selskapet har i dag inngitt sin søknad om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs.

For ytterligere informasjon kontakt:

Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82