COD – AVTALE OM OVERTAKELSE AV AVLSPROGRAM FRA MARINBREED AS

 

Codfarmers ASA (”Codfarmers”) har etter forhandlinger med bostyret og panthaverne etter konkursen i Marinbreed AS inngått avtale om å overta avlsprogrammet til Marinbreed AS med alle data, avlskjernen og gytegruppene vederlagsfritt. Fisken vil i løpet av kort tid bli overført til Codfarmers’ anlegg for stamfisk, yngel og settefisk i Mørkvedbukta utenfor Bodø.

Etter overtakelsen har Codfarmers sikret seg full kontroll på hele produksjonssyklusen innenfor torskeoppdrett. Codfarmers har sin egen stamfisk som leverer egg til 4 årlige utsett, og selskapet har også 2 yngelanlegg med stor nok kapasitet til å levere yngel til selskapets 2 settefiskanlegg. Dette gir en robust leveringsevne til selskapets matfisklokaliteter i Nordland, på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane.

Det er investert betydelig ressurser i Marinbreed AS sitt avlsprogram og den fremgangen Codfarmers opplever på forbedret tilvekst på selskapets biomasse er et resultat av et godt avlsprogram. Det er helt sentralt at dette blir videreført for å ta ut det biologiske potensialet til torsken. Avtalen er således strategisk svært viktig for Codfarmers.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marianne E. Johnsen, styreleder i Codfarmers, telefon +47 93 66 30 00
Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

 

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.