CODFARMERS - RESULTATVARSEL

Codfarmers meldte den 12. november 2012 om store tap i forbindelse med sykdom på slaktemoden matfisk. Tapet ble anslått til MNOK 25, men dette anslaget er nå oppjustert til MNOK 28,1.

Dette tapet rammer selskapet hardt og selskapet har derfor besluttet å nedskalere driften vesentlig for å redusere selskapets kostnader. Det er som en konsekvens av dette besluttet å destruere en betydelig andel av selskapets matfisk som er under 1 kg. I tillegg har selskapet nedregulert forventede fremtidige salgspriser på gjenværende biomasse fordi økte villfiskkvoter vil kunne presse markedsprisene på torsk de neste 6 månedene. Samlet negativ resultateffekt av destruksjonen og lavere forventede markedspriser for gjenværende biomasse er MNOK 67,7.

Ovennevnte vil gi en samlet negativ effekt på MNOK 95,8, som vil bli belastet resultatregnskapet for Q3 2012.

Styret og ledelsen arbeider videre med nedskalering av drift, restrukturering av gjeld og salg av eiendeler, slik det ble meldt den 12. november. De største aksjonærene har uttrykt en positiv holdning til dette arbeidet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.