CODFARMERS ASA KJØPER YNGELANLEGG


Codfarmers ASA har i dag inngått avtale om kjøp av
yngelanlegget til Bunes Fisk AS i Mørkvedbukta
utenfor Bodø. Anlegget med tilhørende utstyr og
infrastruktur ble kjøpt for 20 MNOK og omfatter en
bygningsmasse på 1.860 m2 og et samlet tomteareal
på 6.700 m2. Anlegget som var nyoppført i 2004,
har konsesjon på 4,5 millioner sjødyktig
settefisk, stamfiskkapasitet og kapasitet til
produksjon av et betydelig antall yngel. Det
ligger lokalisert i en marin næringsklynge med det
marine kompetansemiljøet ved Høgskolen i Bodø som
nærmeste nabo.

Codfarmers vil bygge ut anlegget til et integrert
avls-, yngel- og settefiskanlegg med en kapasitet
på 10 millioner settefisk årlig. `Kjøpet av
yngelanlegget på Mørkvedbukta er en viktig del av
vår strategi om å sikre verdikjeden og stabil
tilgang på settefisk av høy kvalitet tilpasset de
gode vekstvilkårene for torsk i Nordland`, sier
Øystein Steiro, konsernsjef i Codfarmers.

Se også en kort presentasjon av yngelanlegget på
httP://www.codfarmers.com

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Harald Dahl
Styreformann
Tel: + 47 23 11 85 65 / 90 11 92 82

Codfarmers er en av de ledende produsentene
innenfor torskeoppdrett i Norge, og et av
selskapene med den største lisensierte
produksjonskapasiteten i industrien. Ved full
utnyttelse har Codfarmers en estimert
produksjonskapasitet innenfor eksisterende
godkjente lisenser på ca. 20.000 tonn torsk ved
sine to cluster i Nord Norge.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.