Codfarmers fått lånetilsagn på NOK 30 millioner fra Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har 4. juni 2009 innvilget Codfarmers ASA NOK 30 millioner i lån. Lånet har en tre års løpetid med to års avdragsfrihet etter låneopptak. Låneavtalen forutsetter at partene enes om akseptable covenant strukturer i forhold til egenkapitalandel og likviditetsgrad. -Codfarmers er svært positive til at Innovasjon Norge velger å innvilge lån til selskapet og andre aktører i næringen i et krevende kapitalmarked. Dette bidrar til å utvikle torskeoppdrett videre og legger forholdene til rette for verdiskapning og nye arbeidsplasser i distriktene, sier Michael Malling, konsernsjef i Codfarmers ASA. Innovasjon Norge har tidligere innvilget Codfarmers ASA lån på til sammen NOK 20 millioner, samt investeringstilskudd på til sammen NOK 12,6 millioner.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.