CODFARMERS FORESLÅR FRIVILLIG AKKORD

Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende Codfarmers ASA’s (”Codfarmers” eller ”selskapet”) finansielle utfordringer. Codfarmers har nå foreslått en frivillig gjeldsordning for sine kreditorer. Gjeldsordningen innebærer følgende for krav mot selskapet per 16. desember 2012:

(a)   prioriterte krav og gjeld til det offentlige dekkes fullt ut;

(b)  usikrede krav under NOK 10.000 dekkes fullt ut;

(c)   usikrede uprioriterte krav over NOK 10.000, dekkes med (i) NOK 10.000 og (ii) 50 % av fordringens pålydende over NOK 10.000, senest innen 15. april 2013.

Selskapet har forbeholdt seg muligheten til fullt ut å dekke gjeld til enkelte driftskritiske leverandører. Pantesikrede fordringer omfattes ikke av forslaget til gjeldsordning.

Krav som pådras etter 16. desember 2012 vil dekkes etter hvert som de forfaller.

Gjeldsordningen forutsetter at kreditorene gir ordningen sin tilslutning og at Codfarmers får etablert den finansiering som utbetalingen til kreditorene innebærer. Fristen for aksept av gjeldsordningen er 10. januar 2013.

For ytterligere informasjon kontakt:

Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.