Codfarmers publiserer prospekt, tegningsperiode begynner

Codfarmers publiserer prospekt, tegningsperiode begynner 

Codfarmers ASA (”Selskapet”) publiserer i dag, 16. juli 2010, prospektet i forbindelse med tidligere annonsert gjennomført rettet emisjon og utstedelse av aksjer til Havlandet Marin Yngel AS, samt etterfølgende emisjonen, hvor vilkår og betingelser ble offentliggjort i børsmelding 15. juli 2010. Prospektet har blitt gjennomgått og godkjent av Finanstilsynet.

Tegningsperioden for den etterfølgende emisjonen løper fra 16. juli 2010 til 30. juli 2010 kl. 17:30 norsk tid. 

Underlagt gjeldende lokale verdipapirlover vil prospektet bli gjort tilgjenglig på nettsidene angitt nedenfor og vederlagsfritt på forespørsel til Selskapet, DnB NOR Markets eller RS Platou Markets AS. 

Codfarmers ASA
Skur 39 Vippetangen
PO Box 1745 Vika
N-0121 Oslo, Norway
Tel: +47 22 40 33 90
Fax +47 22 40 33 99
http://www.codfarmers.com

DnB NOR Markets
Corporate Finance
Stranden 21
N-0121 Oslo, Norway
Tel: + 47 22 94 88 80
Fax: +47 22 83 20 00
http://www.dnbnor.no/emisjoner  

RS Platou Markets AS
Haakon VII’s gate 10
0116 Oslo
Tel: + 47 22 01 63 00
Fax: +47 22 01 63 11
http://www.platoumarkets.com 

 

Oslo, 16. Juli 2010

 

Codfarmers ASA

  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Harald Dahl

CEO

+47 22 40 33 94

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.