CODFARMERS TREDJE KVARTAL 2012

Codfarmers inntekter i tredje kvartal 2012 var NOK 46,9 millioner, mot NOK 24,6 millioner for tilsvarende periode i 2011. Selskapet hadde i perioden et underskudd (EBIT) på NOK 105,2 millioner, mot et underskudd på NOK 45,1 millioner i samme periode in 2011.

Codfarmers er i mislighold under sine låneavtaler og har iverksatt forhandlinger med långiverne. Selskapet har også anmodet sine leverandører om betalingsutsettelse.

Codfarmers har besluttet å iverksette omfattende kostnadsreduksjoner. Som ledd i dette vil selskapet nedskalere sin virksomhet gjennom salg av datterselskaper, lokaliteter, utstyr og landbaser.

Kvartalsrapporten og presentasjon for tredje kvartal 2012 er vedlagt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Harald Dahl, CEO i Codfarmers, telefon +47 90 11 92 82

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.