FIRMAATTEST

Codfarmers ASA har i dag motatt ny firmaattest
etter registrering av kapitalforhøyelse i
forbindelse med rettet emisjon som meddelt i
børsmelding av 19. november 2007 og som nærmere
beskrevet i prospekt godkjent av Oslo Børs i dag.

Ny aksjekapital er NOK 2,037,635 fordelt på
20,376,350 aksjer hver pålydende NOK 0,10.

De 3,448,200 nye aksjene som er utstedt i den
rettede emisjonen vil tas opp til notering mandag
3. desember 2007.

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.