Gjennomført rettet emisjon på NOK 40 millioner

NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES

Codfarmers har gjennomført den rettede plasseringen av en aksjeemisjon som annonsert 25. juni 2009. Selskapet har plassert 10 millioner aksjer til en pris på NOK 4,- pr aksje til eksisterende aksjeeiere og nye investorer, med bruttoproveny på NOK 40 millioner. Selskapet vil også gjennomføre en tegningsrettsemisjon av opptil 2 millioner nye aksjer. Tegningskursen i tegningsrettsemisjonen vil være den samme som i den over nevnte rettede emisjonen, beskrevet ovenfor, NOK 4 per aksje. Selskapets aksjonærer per 25. juni 2009 vil ha ikke-omsettelige retter til å tegne aksjer basert på sin aksjebeholdning per den datoen. Investorer som ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen vil ikke ha rett til å tegne aksjer i tegningsrettsemisjonen. Emisjonene er betinget av godkjennelse i selskapets ekstraordinære generalforsamling (EGF), som forventes avholdt omtrent den 10. juli 2009. Videre så vil emisjonene være betinget av at restruktureringen av selskapets utestående konvertible lån, som beskrevet i børsmelding i går, er godkjent av EGF og obligasjonseierne. Aksjene som skal utstedes i emisjonene vil ikke være omsettelige på Oslo børs før de respektive kapitalforhøyelser har (i) blitt vedtatt i EGF, (ii) aksjene er fullt innbetalt, (iii) kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, (iv) aksjene er registrert i VPS og (v) et kombinert prospekt for notering av aksjene i den rettede emisjonen og for tegningsrettsemisjonen har blitt godkjent av Oslo børs og offentliggjort. Styret er svært fornøyd med transaksjonen. Codfarmers har nå en sterk og diversifisert aksjonærstruktur, som inkluderer norske og internasjonale institusjonelle investorer av høy kvalitet. Michael Malling, administrerende direktør i Codfarmers sier i en kommentar `Vi er oppmuntret av denne transaksjonen, spesielt med tanke på den usikkerheten som man nå opplever i finansmarkedet. Vellykket aksjeemisjon, sammen med restruktureringen av selskapets konvertible lån og det nye lånet fra Innovasjon Norge, utgjør en verdifull mulighet for Codfarmers til å opprettholde sin posisjon som den ledende aktøren i utviklingen av oppdrett av torsk.’ The shares to be offered have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the `U.S. Securities Act`), or any state securities laws, and will be offered within the United States only to qualified institutional buyers (`QIB`), as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act (`Rule 144A`) in reliance upon the exemption from the registration requirements provided by section 4(2) of the U.S. Securities Act Rule 144A, and to certain non-U.S. persons in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. The shares and bonds to be offered will be subject to certain restrictions on transfer. This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of the securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful. Plasseringene er tilrettelagt av DnB NOR Markets og NRP Securities ASA som rådgivere. Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikten i henhold til verdipapirhandelloven § 5-2. Oslo, 26 June 2009 Codfarmers ASA For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Michael Malling CEO, tlf. +47 22 40 33 94 Harald Dahl COB, tlf + 47 90 11 92 82

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.