INNKALLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING OG PRESENTASJON 1. KVARTAL


Codfarmers ASA vil i forbindelse med fremleggelse
av resultat for 1. kvartal 2007 invitere til en
presentasjon på Shippingklubben i Haakon VII`s
gt.
i Oslo, torsdag 10. mai kl 08:30.

Codfarmers ASA vil også avholde ordinær
generalforsamling kl 10:00 samme sted.

Vedlagt følger innkalling til generalforsamling,
samt påmeldingsskjema og årsrapport for 2006.
Innkallingen med vedlegg er sendt til alle
aksjonærer og er tilgjengelig på våre hjemmesider
www.codfarmers.com.


Vennlig hilsen

Øystein Steiro
CEO
Codfarmers ASA

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.