Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA med vedlegg. Ekstraordinær generalforsamling i Codfarmers ASA avholdes 10. juli 2009 kl 10.00 i lokalene til Thommessen Krefting Greve Lund AS i Haakon VII`s gate 10, (9.etg) i Oslo. Fullstendig innkalling til generalforsamling er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Den fullstendige innkallingen er også tilgjengelig på våre hjemmesider www.codfarmers.com. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å benytte påmeldingsskjemaet som er vedlagt den fullstendige innkallingen innen 7. juli 2009. Aksjonærer som er forhindret fra å delta, men som ønsker å stemme ved fullmektig kan benytte fullmaktsskjema som er vedlagt innkallingen. Med vennlig hilsen Michael Malling CEO Codfarmers ASA Tlf: + 47 22 40 33 94

Om oss

67º NorthAbove the Arctic Circle...Codfarmers is a leading company in the new industry of cod farming. Located above the Arctic Circle, our farms provide the best combination of stable low temperatures, strong currents and ocean shelter required to grow premium quality Atlantic Cod.Through six harvest generations, Codfarmers has acquired a proven track record producing top quality farmed cod in large volumes. Our global focus and extensive commercial network allow us to fulfil the daily needs of discerning customers and consumers worldwide.We set ourselves ambitious goals for sustainable aquaculture, fish welfare and social responsibility, in line with our Responsible COD Culture programme. Codfarmers is listed on the Oslo Stock Exchange.

Dokumenter og linker